abtol waaso kak temeete caagiida (31): yallih galab xagok garcitaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (31): yallih galab xagok garcitaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee inik hattoh exxay yallih galab xagok garcitaanama yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh