abtol waaso kak temeete caagiida (35): caalat umaane

abtol waaso kak temeete caagiida (35): caalat umaane

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee konoy hattoh exxay caalat umaane yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh