abtol waaso kak temeete caagiida (37):cuggaytu biyaakaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (37):cuggaytu biyaakaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee malcin hattoh exxay cuggaytu biyaakanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh