abtol waaso kak temeete caagiida (38):caraamak tanim fanah wagtaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (38):caraamak tanim fanah wagtaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee bacar hattoh exxay caraamak tanim fanah wagtaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh