abtol waaso kak temeete caagiida (38):caraamak tanim fanah wagtaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (38):caraamak tanim fanah wagtaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee bacar hattoh exxay caraamak tanim fanah wagtaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: