abtol waaso kak temeete caagiida (41):rabe numih amol aban booge

abtol waaso kak temeete caagiida (41):rabe numih amol aban booge

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee inik hattoh exxay rabe numih amaol aban booget yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh