abtol waaso kak temeete caagiida (45):koros ceelot gacaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (45):koros ceelot gacaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee konoy hattoh exxay koros ceelot gacaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh