abtol waaso kak temeete caagiida (47):gano (khidqata)

abtol waaso kak temeete caagiida (47):gano (khidqata)

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee malcin hattoh exxay gano kee khidqatat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh