abtol waaso kak temeete caagiida (49):agxe aalle kal lakqo esseraanama

abtol waaso kak temeete caagiida (49):agxe aalle kal lakqo esseraanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee sagal hattoh exxay lakqo sinam esseraanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh