abtol waaso kak temeete caagiida (49):agxe aalle kal lakqo esseraanama

abtol waaso kak temeete caagiida (49):agxe aalle kal lakqo esseraanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee sagal hattoh exxay lakqo sinam esseraanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh