abtol waaso kak temeete caagiida (50):sinam aracal kah soltam yakcine numu

abtol waaso kak temeete caagiida (50):sinam aracal kah soltam yakcine numu

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom hattoh exxay sahdayti aracak kah ugutam kicna numut yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh