abtol waaso kak temeete caagiida (51):tellemmol gano abaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (51):tellemmol gano abaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee inik hattoh exxay stellemmol gano abaanamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh