abtol waaso kak temeete caagiida (54):qaso xagtaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (54):qaso xagtaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee farey hattoh exxay qaso xagtaanamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh