abtol waaso kak temeete caagiida (55):caraamu fixixisaanaah ka fan sinam seecaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (55):caraamu fixixisaanaah ka fan sinam seecaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee konoy hattoh exxay camraamuh tanim kee makoh yan gita^fanah sinam seecaanamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: