abtol waaso kak temeete caagiida (58):guri gabah yaaqubeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (58):guri gabah yaaqubeenimi

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee bacar hattoh exxay guri gabah yaaqubeenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh