abtol waaso kak temeete caagiida (59):ramad yargaqeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (59):ramad yargaqeenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee sagal hattoh exxay ramad yargaqeenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh