abtol waaso kak temeete caagiida (60):yalli farmoytal salat kee nagayna oobisaanam cabaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (60):yalli farmoytal salat kee nagayna oobisaanam cabaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam hattoh exxay yalli farmoytal salat kee nagayna oobisaanam cabaanamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub