Η θέση του Ισλάμ για τον ρατσισμό

Η θέση του Ισλάμ για τον ρατσισμό

Περιγραφή

Αυτό το video παρουσιάζει την Ισλαμική λύση για το πρόβλημα του ρατσισμού.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: