സൗഭാഗ്യമാണോ നീ തേടുന്നത്?

വിേശഷണം

ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട മനോഹരമായ ചെറുപുസ്തകം. മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ബ്നു അബ്ദിൽ അസീസ് സിന്തി എഴുതിയ കുറിപ്പ് അവലംബിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിവർത്തനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

 സൗഭാഗ്യമാണോ നീ

 തേടുന്നത്...?

alaswala.com

 ആമുഖം

الحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം!

-പണ്ഡിത-നാകട്ടെ പാമരനാകട്ടെ- ജനങ്ങളില്‍ ഏവരും സുഖകരമാ-യൊ-രു ജീവിതം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്. മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരി-ക്കു-ന്ന ഇ-ടുക്കത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഭാരവും ക-ന-വു-മൊ-ന്നിറക്കി വെക്കാന്‍ എന്തുണ്ട് വഴികള്‍ എന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള നി-ര-ന്തര പ-രി-ശ്ര-മ-ങ്ങള്‍!

എന്നാല്‍ ഈ പരിശ്രമങ്ങളുടെയെല്ലാം ഫലം എന്താണെന്ന് നീ എ-പ്പോ-ഴെ-ങ്കി-ലും ചി-ന്തി-ച്ചി-ട്ടു-ണ്ടോ?

സൗഭാഗ്യം എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനായി പലരും മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ല-ക്ഷ്യ-ത്തി-ലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് സ-ത്യം. സാധ്യമായ എ-ല്ലാ വഴികളും അവര്‍ തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില അനു-ഭൂ-തി-കള്‍ക്കും ആ-സ്വാ-ദ-ന-ങ്ങ-ള്‍ക്കും അ-പ്പു-റം അവയൊന്നും ഫലം നല്‍കുന്നില്ല എന്നതാണ് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത യാ-ഥാ-ര്‍ഥ്യം!

കുറച്ചു നേരം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം -വളരെ പെ--ട്ടെന്നു തന്നെ- അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ എന്തോ ഒന്ന് -ഏ-തോ ഒ-രു കാര്യം- ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് കളങ്കമേല്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ട് നില-നി-ല്‍ക്കു-ന്ന-താ-യി അവര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

നീ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുകുറിപ്പ് ചിലപ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സു-ഖ-ജീ-വിതത്തിലേക്ക് -സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും സ്വസ്ഥതയുടെയും വി-ഹാ-യ-സ്സി-ലേ-ക്ക്- നിനക്ക് വാതില്‍ തുറന്നു തന്നേക്കാം. മനസ്സിന്റെ സമാ-ധാ-ന-വും പരി-പൂ-ര്‍ണ്ണ ശാ-ന്തിയും ലഭിക്കുന്ന വഴികളിലേക്ക് നിന്നെ ഈ ചെറു-കു-റി-പ്പ് ന-യി-ച്ചേ-ക്കാം.

മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് മുന്‍പ്...

ആദ്യം നീ നിന്റെ മനസ്സിനോടൊപ്പം ഒരു വേള നില്‍ക്കുക. നിന്റെ ഹൃ-ദ-യ-വും ചിന്തയും തുറന്നു വെക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക!

നിന്റെ കൈകളിലുള്ള ഈ കുറിപ്പ് എഴുതിയത് ആരാകട്ടെ; ഇത് നിനക്ക് ന-ല്‍കി-യത് ആരുമാകട്ടെ; നീ ഇതില്‍ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന മന-സ്സോ-ടെ ചി-ന്തിക്കുക. പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആരുമാകട്ടെ; സ-ത്യം എവി-ടെ-യാ-ണെ-ങ്കിലും അത് കണ്ടെത്താന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ശ്രമി-ക്കു-ന്നവനാണ് യഥാ-ര്‍ത്ഥ ബുദ്ധിമാന്‍.

നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച്...

ശാശ്വത സൗഖ്യവും സമാധാനവും നേടിയെടുക്കണമെങ്കില്‍ മനുഷ്യന്‍ അ-വ-നെയും അവന് ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികളെയും മറ്റെല്ലാം ജീവവര്‍ഗങ്ങളെയും സൃ-ഷ്ടിച്ചവനായ അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല.

അല്ലാഹു!

മുസ്ലിംകളുടെ മാത്രം സ്രഷ്ടാവോ, അവര്‍ക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായുള്ള ദൈ-വ-മോ അല്ല അവന്‍. മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടാവിന്റെ ഏറ്റവും മ-ഹ-ത്തരമായ നാമമാണ് അല്ലാഹു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദേശ-ക്കാ-രു-ടെ-യോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെയോ നിറമുള്ളവരുടെയോ മാത്രം 'പ്രാദേ-ശി-ക' ദൈവവും ആരാധ്യനുമല്ല അവന്‍. മറിച്ച്, എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവ്; പ-രി-പാലകന്‍; നി-യ-ന്താ-വ്. എല്ലാം അവന്റെതാണ്.

അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യമുള്ളവനും, എല്ലാം അറിയുന്നവനുമായ അവന്റെ മാ-ര്‍ഗ-ദ--ര്‍ശനം പിന്‍പറ്റിയാലല്ലാതെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് സൗഭാഗ്യം നേടുക സാ-ധ്യ-മല്ല. കാ-ര-ണം അവനാണ് നിന്നെയും നിനക്ക് മുന്‍പുള്ളവരെയും സര്‍വ്വ മ-നു-ഷ്യരെയും സൃ-ഷ്ടിച്ചത്. നിനക്ക് ഉപകാരമുള്ളതും ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നതും എ-ന്താ-ണെന്ന് അ-വനാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുക. നിനക്ക് സൗ-ഭാ-ഗ്യം ലഭിക്കുന്നതും, നീ ദൗ-ര്‍ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നതും എപ്പോഴാണെന്നും അല്ലാഹുവിനേ അറിയൂ.

ദേഹേഛകളിലും വൃത്തികേടുകളിലും മുഖം കുത്തി വീണവനല്ലാത്ത ഏ-തൊ-രാള്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന -ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത- ല-ളിത യാ-ഥാര്‍ത്ഥ്യമാണത്. അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ ചിട്ട-വ-ട്ട-ങ്ങള്‍-ക്കുള്ളി-ല്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സൗഭാഗ്യം നേ-ടി-യെ-ടു-ക്കാ-ന്‍ ക-ഴി-യു-ന്നു-ള്ളൂ എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും മ-ന-സ്സിലാകാതെ പോ-കി-ല്ല.

അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെങ്കില്‍; എ-ങ്ങനെയാണ് ആ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക?

നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്താഗതികളും പ്ര-ത്യ-യ-ശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പഠനം നടത്തുന്ന ഏ-തൊ-രാ-ള്‍ക്കും അവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ അ-ഭി-പ്രാ-യ-വ്യ-ത്യാ-സ-ങ്ങ-ളും വി-യോ-ജിപ്പുകളും വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നവയാണ് എന്ന് എ-ളു-പ്പം മനസ്സിലാകും.

എന്നാല്‍ ഈ കാണുന്ന വഴികളില്‍ ഏതാണ് ശരിയുടെ വഴി?

എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാര്‍ഗം ഏ-താ-ണ്? ഏതു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് നാം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗ-ഭാ-ഗ്യ-ത്തിന്റെ തുരുത്ത് കണ്ടെത്താനാവുക?

എവിടെയാണ് നമുക്കൊന്നു സ്വസ്ഥതയോടെ വിശ്രമിക്കാനാവുക? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുന്‍പ്... പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനം നാം മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ.

ഞാന്‍.. എന്റെ മതം...!

ഒരാള്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു മതത്തില്‍ ജനിച്ചു വീണു എന്നത് കൊണ്ട് മാ-ത്രം ആ മതം ശരിയുടെ പക്ഷത്തായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. മുസ്ലിമായ രക്ഷി-താ-ക്ക-ള്‍ക്ക്- പിറന്നുവെന്നത് കൊണ്ടു മാത്രം; ഹിന്ദുവും നസ്വ്-റാനിയുമായ ര-ക്ഷിതാ-ക്ക-ള്‍ക്ക് ജനിച്ചുവെന്നതിനാല്‍ മാത്രം...

ഇല്ല! അതൊരിക്കലും ശരിയാകില്ല.

ജനനം കൊണ്ട് മാത്രം ഓരോരുത്തരും ശരിയുടെ വക്താക്കളാവില്ല.

മറിച്ച്, എന്റെ വിശ്വാസവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആരാധനകളും ജീവി-ത-രീ-തി-ക-ളും ശരിയുടെ വഴിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ ക-ഴി-യുക; എന്റെ മ-ന-സ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുക; സുവ്യക്തവും ശ-ക്ത-വു-മായ തെളി-വു-ക-ളുടെ പിന്‍ബലം അതിനുണ്ടാകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്.

തെളിവുകള്‍ വേണം! ഉറപ്പു വരണം. ദൃഡബോധ്യവും വ്യക്തതയും ഉണ്ടാ-ക-ണം. അപ്പോഴേ എന്റെ ബുദ്ധി വിശ്രമിക്കൂ. മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകൂ.

കാരണം എന്നെയും എനിക്കു ചുറ്റും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ക-ന്നു-കാ-ലി-ക-ളെ-യും മറ്റനേകം മൃഗങ്ങളെയും വേര്‍തിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ബു-ദ്ധി എ-നിക്കുണ്ടെന്നതും, അവക്ക് അതില്ലെന്നതുമാണ്.

അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ എന്തു വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്?

അതിനാല്‍; ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചേ തീരൂ; ഇല്ലെങ്കില്‍ അവയെ പോലെ ത-ന്നെ ഞാനും ആയി തീരും... ഇല്ല! ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെയാവില്ല!

എനിക്ക് സത്യം കണ്ടെത്തണം! ഞാനൊരിക്കലും അസത്യത്തിന്റെ വ-ക്താ-വായിക്കൂടാ. എവിടെയാണ് സത്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ...!

വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഓ-ട്ട-പ്ര-ദ-ക്ഷി-ണം നടത്തുന്നത് ചിലപ്പോള്‍ സത്യത്തിലെക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം. കാരണം എ-ല്ലാ മ-ത-ങ്ങ-ളും തങ്ങളാണ് സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കള്‍ എന്നാണല്ലോ പറ-യു-ന്നത്. അ-വ-രു-ടെ വഴിയിലാണ് മോക്ഷമുള്ളതെന്നാണല്ലോ ആ-വ-ര്‍ത്തി-ക്കു-ന്നത്. അവയെ കു-റിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന ഉത്തരം കാ-ണി-ച്ചു തന്നേക്കാം.

ഈ പറഞ്ഞതു വരെ നീ എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍; എനിക്ക് നി-ന്നോ-ടു ചിലത് പറയാനുണ്ട്...!

ഇതാണ് സത്യം! ഇതു മാത്രം...!

എല്ലാ ഉറപ്പോടെയും ഞാന്‍ നിന്നോട് പറയട്ടെ! -നിന്നോടുള്ള അനുകമ്പ മു-ന്‍നി-ര്‍ത്തി ഈ വരികള്‍ ഞാന്‍ കുറിക്കട്ടെ-! എന്റെ ഈ വാക്കുകള്‍ നി-ന്റെ ദീ-ര്‍ഘമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ യാത്ര ചുരുക്കിയേക്കാം. സത്യത്തിന് വേ-ണ്ടി-യു-ള്ള നിന്റെ അ-ല-ച്ചില്‍ കുറച്ചു തന്നേക്കാം!

സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനായ സുഹൃത്തേ!

നീ എന്തു മാത്രം അന്വേഷിച്ചാലും, എത്രയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചാലും സത്യ-ത്തി-ന്റെ മാര്‍ഗം ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് സംശയലേശമന്യേ നിനക്ക് ബോ-ധ്യ-പ്പെടും. നിന്റെ വഴികളെല്ലാം അവിടെ ചെന്നവസാനിക്കാതിരിക്കില്ല.

ശരിയായ മതം ഒന്നു മാത്രമാണ്. സത്യത്തിന്റെ വഴിയും അതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഇസ്‌ലാം!

യഥാര്‍ത്ഥ സൗഭാഗ്യം ഇസ്‌ലാമിലാണ്.

അല്ല! ഇസ്‌ലാമില്‍ മാത്രമാണ്.

ഒരു നിമിഷം!

മുഖം ചുളിക്കാതിരിക്കൂ! ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടതില്ല.

ഈ കുറിപ്പ് നീ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുന്‍പ്...

ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ...!

ഇതൊന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി വായിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തുപദ്രവമാണ് വ-രാ-നു-ള്ള-ത്? ക്ഷമയോടെ കുറച്ചു വരികള്‍ കൂടി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് എന്തു പ്ര-യാ-സ-മാ-ണുള്ളത്...?

ചിലപ്പോള്‍ നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചിലതെങ്കിലും നീ ഇതിന്റെ അ-വ-സാ-നത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയേക്കാം... അതു കൊണ്ട്...

താങ്കള്‍ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണല്ലോ? കാര്യങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ താ-ങ്കള്‍-ക്ക് കഴിയും. ശരിയും തെറ്റും വേര്‍തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനും സാ-ധി-ക്കും. ഞാന്‍ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ?

അതിനാല്‍...

എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം മാത്രം ശരി?!

ന്യായമായ ചോദ്യം! വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണം! സത്യം അ-ന്വേ-ഷി-ക്കു-ന്ന-വരല്ലാതെ അത് ചോദിക്കുകയില്ല.

ഉത്തരമായി ഞാന്‍ പറയട്ടെ! മറ്റൊരു മതത്തിലും ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താന്‍ ക-ഴി-യാത്ത അനേകം നന്മ-ക-ളും പ്ര-ത്യേകതകളും ഒരുമിച്ച മതമാണ്‌ ഇസ്ലാം.

മറ്റൊരു മതത്തെയും -ശ്രദ്ധിക്കുക!- വളരെ ഉറപ്പോടു കൂടെയാണ് ഞാ-നി-ത് പ-റ-യുന്നത്-; ഇസ്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ന-ന്മ-ക-ള്‍ ഒ-രു-മി-ച്ചു കൂടിയതായി മറ്റൊരു മ-തത്തെയും നിനക്ക് കാണുക സാധ്യമേയല്ല.

ഉണ്ടെങ്കില്‍ നീ കാണിച്ചു നല്‍കുക! നിന്റെ വാദം ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചു ത-രാം. നിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ശരിയെന്ന് ഞാന്‍ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ എ-നി-ക്കു-റ-പ്പു-ണ്ട്! നിനക്കതിന് കഴിയില്ല.

ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കില്‍; നിന്റെ സ്ര-ഷ്ടാ-വായ അല്ലാഹുവില്‍ നിന്ന് അവതരിക്കപ്പെട്ട മതമാണ്‌ ഇതെന്ന കാ-ര്യം ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാതെ അത് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അ-വ-ധാ-ന-ത-യോ-ടെ, ആഴത്തില്‍ നീ പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഈ മ-ത-ത്തെ കുറിച്ച് അ-ന്വേ-ഷിച്ചു നോക്കൂ. നിനക്കത് മനസ്സിലാകും.

ധാരാളം നന്മകള്‍ ഇസ്‌ലാമിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ? അവയെല്ലാം ഈ ചെ-റിയ കുറിപ്പില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക പ്രയാസം തന്നെ. എന്നാലും ചി-ല-തെ-ല്ലാം താ-ഴെ പറയാം.

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകള്‍:

1- ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രത്യേകതകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്; അത് മ-നു-ഷ്യ-ന്റെ ആത്മീയവശത്തെ അവഗണിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ആ-ത്മാ-വി-ന്റെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഇസ്‌ലാമിലുണ്ട്.

ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ചവന്റെ ഹൃദയത്തെ അവരുടെ സ്രഷ്ടാവുമായി എപ്പോഴും ബ-ന്ധിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുന്ന അത്ഭുതം നിനക്കീ മതത്തില്‍ ദര്‍ശിക്കാം. ഈ ബന്ധം ഒരു മു-സ്‌-ലി-മി-ന്റെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നല്‍കുന്നു. അരാ-ജ-ക-ത്വ-ത്തില്‍ നിന്നും, ആത്മീയ ശൂന്യതയില്‍ നിന്നും, മനസ്സിന്റെ ചാ-ഞ്ചാ-ട്ട-ങ്ങ-ളില്‍ നിന്നും അതവനെ രക്ഷിക്കുന്നു.

ഇസ്‌ലാം ഒരിക്കലും സൃഷ്ടികളുമായി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധി-ച്ചി-ടു-ന്നി-ല്ല. നശിച്ചു പോകുന്നവയില്‍ അവന്റെ ജീവിതത്തെ തളച്ചിടുന്നില്ല. നി-ന്റെ ജീ-വി-തത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുമില്ല.

നിന്നെ പോലുള്ള -ജനിക്കുകയും രോഗം ബാധിക്കുകയും സുഖപ്പെടുകയും ക്ഷ-യിക്കുകയും മരിക്കുകയും മണ്ണായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന- മനുഷ്യര്‍ക്ക് മു-ന്നി-ല്‍ നിന്റെ ശിരസ്സ് കുനിക്കാന്‍ ഇസ്‌ലാം കല്‍പ്പിക്കില്ല. അവരുടെ ആ-രു-ടെ-യും അടിമകളായി നിന്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കണമെന്ന് അത് നിന്നോട് ആ-വശ്യ-പ്പെ-ടി-ല്ല. നിന്റെ ബുദ്ധിയും സമ്പാദ്യവും അഭിമാനവും -നിന്റെ സ-ഹ-ജീ-വികള്‍ക്ക് മു-ന്നി-ല്‍- അടിയറ വെപ്പിക്കില്ല.

നിന്നെ പോലുള്ള മനുഷ്യര്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയ മണ്‍വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു മു-ന്നി-ല്‍ കൈ-കൂപ്പി നില്‍ക്കുന്ന അധമത്വം നിനക്ക് ഇസ്‌ലാമില്‍ കാണുക സാ-ധ്യ-മ-ല്ല. ഇ-ന്ന-ലെ വരെ മനുഷ്യര്‍ ചവിട്ടി നടന്ന -മൃഗങ്ങള്‍ കാഷ്ടിക്കുകയും വൃ-ത്തി-കേ-ടു-കള്‍ നി-ക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത- മണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ അത് പ-ടു-ത്തു-യ-ര്‍ത്ത--പ്പെ-ട്ട-ത്?

അത് കേള്‍ക്കുമോ? കാണുമോ? നിനക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെ-യ്യു-മോ? നിന്നെ സഹായിക്കുമോ? നിന്നെ ഉപദ്രവത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷി-ക്കു-മോ? എ-ന്തി-നധികം? അതിനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാല്‍ സ്വയം സം-ര-ക്ഷി-ക്കാ-നെ-ങ്കി-ലും അതിന് കഴിയുമോ?

നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം.. ഇസ്‌ലാമിന്റെ വക്താക്കള്‍ എന്ന് അവകാശ-പ്പെ-ടു-ന്ന-വര്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഖബറുകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ ആരാധനകള്‍ സ-മ-ര്‍പ്പി-ക്കു-ന്നു-ണ്ട-ല്ലോ? അവരതിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

ഞാന്‍ നിന്നോട് പറയട്ടെ:

ഈ മഖ്ബറകള്‍ക്കും ജാറങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്‌ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമി-ല്ല. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ഭാഷയില്‍ അവ ശപിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അവ നിര്‍മ്മിച്ചവര്‍ ശ-പി-ക്ക-പ്പെ-ട്ടവരും, അതിനെ ആരാധിച്ചവര്‍ ഇസ്‌ലാമില്‍ സ്ഥാനമി-ല്ലാ-ത്ത-വരും.

ഇസ്‌ലാം നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിന്നെയും നിനക്ക് മുന്‍പുള്ളവരെയും ലോ-കത്തുള്ള സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഏകനായ രക്ഷി-താ-വി-ലേ-ക്ക് മാ-ത്ര-മാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രമാണ്.

അവനുമായാണ് നിന്റെ ഹൃദയം ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അവനില്‍ മാത്ര-മാ-ണ് നീ ഭരമേല്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. അവനെ മാത്രമാണ് നീ ഭയക്കുകയും, അ-വ-നി-ല്‍ മാ-ത്ര-മാ-ണ് നീ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്.

അവന്‍ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കില്‍ -മറ്റെല്ലാവരും നിനക്ക് എതി-രാ-യാ-ലും- നീ എന്തിന് ഭയക്കണം? അവന്‍ നിന്നോടൊപ്പമില്ലെങ്കില്‍ -മറ്റെല്ലാ-വ-രും നി-ന്നോ-ടൊ-പ്പമുണ്ടെങ്കിലും- നിനക്കെങ്ങനെ നിര്‍ഭയനായിരിക്കാന്‍ ക-ഴിയും?!

ഈ വിശ്വാസം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നല്‍കുന്ന മനസ്സമാധാനത്തെ കു-റി-ച്ചും, ശാന്തിയെ കുറിച്ചും നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദര്‍ഗകളില്‍ നിന്ന് ദ-ര്‍ഗ-ക-ളിലേ-ക്കും, ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും, ആ-ള്‍ദൈ-വ-ങ്ങ-ളി-ല്‍ നിന്ന് അ-വ-രെ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അവസാനമില്ലാതെ -അ-ശാ-ന്തമായ മന-സ്സു-മാ-യി, കലുഷിതമായ ഹൃദയവുമായി- പോകുന്നത് അവ-സാ-നി-പ്പി-ക്കാ-റാ-യി-ല്ലേ?!

അവയുടെയെല്ലാം നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത നിന്റെ റബ്ബ് -സ്രഷ്ടാവും പ-രി-പാ-ല-കാ-നും കാരുണ്യവാനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നി-ന-ക്കു-ള്ള-പ്പോ-ള്‍ എ-ന്തിനാണ് ഈ മദ്ധ്യസ്ഥര്‍? ശക്തിയും കഴിവുമില്ലാത്ത സൃഷ്ടി-ക-ള്‍?!

2- ഇസ്‌ലാം ബുദ്ധിയോടു പൂര്‍ണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അതിലെ വിധിവി-ല-ക്കു-ക-ളും നിയമ നിര്‍ദേശങ്ങളും നീ പരിശോധിക്കുക. അവ ശരിയായ ബുദ്ധി-ക്ക് പൂ-ര്‍ണ-മായും അനുയോജ്യമായിരിക്കും.

ഇസ്‌ലാമും ബുദ്ധിയും ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ല. ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ച ഒ-രാളോടു 'എ-ന്തിനാണ് നീ ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ചതെന്ന്' ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പറഞ്ഞ മറു-പ-ടി ഈ അവസരത്തില്‍ പ്രസക്തമാണ്.

അയാള്‍ പറഞ്ഞു: "ഇസ്‌ലാം കല്‍പ്പിച്ച ഏതൊരു കാര്യം കാണുമ്പോഴും എ-ന്റെ ബുദ്ധി പറയുന്നു; അത് കല്‍പ്പിക്കപ്പെടാതെ വിട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര മോ-ശ-മാ-കു-മാ-യിരുന്നു! വിരോധിച്ചവ കാണുമ്പോഴും അപ്രകാരം തന്നെ."

എന്നാല്‍ മറ്റനേകം മതങ്ങള്‍; അവയുടെ പ്രാഥമിക അദ്ധ്യാപനങ്ങള്‍ പോ-ലും ബുദ്ധിക്ക് സ്വീകരിക്കാന്‍ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതില്‍ സം-ശ-യമില്ല. അവയുടെ സര്‍വ്വ സ്വീകാര്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മു-ന്‍പി-ല്‍ പോലും ബു-ദ്ധി പരിഭ്രാന്തമായി നില്‍ക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം.

എന്നാല്‍ ഇസ്‌ലാം ബുദ്ധിയെ ആദരിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കണമെന്നും ആ-ലോ-ചി-ക്ക--ണമെന്നും ആവര്‍ത്തിച്ചു കല്‍പ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞതയെയും അന്ധമായ അ-നു-ക-രണത്തെയും ശക്തമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നു.

3- ആത്മീയതയെയും ഭൗതികതയെയും വളരെ മനോഹരമായി ഇസ്‌ലാം കൂ-ട്ടി-യിണക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതോ-ടൊ-പ്പം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെയും അനിവാര്യതകളെയും കൂ-ടി അത് പരിഗണിക്കുന്നു.

ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ നീ ലോകത്ത് നിന്ന് അകന്നു പോ-കു-ന്നി-ല്ല. ഭൂമിയിലെ നന്മ നിറഞ്ഞ സുഖങ്ങളും ഉപദ്രവകരമല്ലാത്ത ആസ്വാദന-ങ്ങ-ളും അ-തോ-ടെ അവസാനിക്കുന്നുമില്ല.

ഒരു മനുഷ്യന് ഇസ്‌ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ശുഷ്കാന്തിയോടെ നി-ല-നി-ര്‍ത്താം. അതോടൊപ്പം അവന്റെ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങള്‍ സു-ഖ-മ-മാ-യി മു-ന്നോ-ട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ല! അവയിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ-ദ-വികളി-ലും, ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥകളിലും അതവനെ എത്തിക്കും.

സമൂഹത്തില്‍ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ഏകാന്തജീവിതത്തില്‍ അഭയം പ്രാ-പി-ക്കാ-നല്ല ഇസ്‌ലാം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ പ്ര-കൃ-തി-പ-ര-മാ-യ തൃ-ഷ്ണകളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഏകാന്ത വ-ഴി-ക-ളി-ല്‍ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തവരെ ഇസ്‌ലാം ആക്ഷേപിക്കുന്നു. മറ്റു-ള്ള-വ-രു-ടെ ആ-ശ്രിതരും യാചകരുമായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന നിരു-ത്ത-ര-വാ-ദത്തെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല.

മറിച്ച്, ആത്മീയതയുടെയും ഭൗതികതകയുടെയും കൃത്യമായ സങ്കലനം ഇ-സ്‌-ലാമില്‍ നിനക്ക് ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും. പള്ളിമുറികള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇ-രി-ക്കു-ന്ന കേ-വ-ല നിമിഷങ്ങളില്‍ മാത്രം നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, സംഭാവന പെ-ട്ടി-യി-ല്‍ തു-ട്ടു-ക-ള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോടെ നിന്നോട് വിട പറയുന്ന ഇ-ടു-ങ്ങി-യ ആത്മീയത ഇ-സ്‌-ലാ-മിന് പരിചയമില്ല.

4- ഇസ്‌ലാം സര്‍വ്വസ്പര്‍ശിയാണ്. അതിന്റെ വെളിച്ചമെത്താതെ പോയ ഒരു ഇ-ട-നാഴിയുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു മേഖലകളിലാണ് നീ വഴി തിരയു-ന്ന-തെ-ങ്കിലും ചോദിക്കുക; ഇസ്‌ലാം നിനക്ക് ഉത്തരം നല്‍കും. കൃത്യവും സു-വ്യ-ക്ത-വു-മായ മാര്‍ഗം കാണിച്ചു തരും.

ഏതു പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്‌ലാമില്‍ പരിഹാരമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഏതു കാല-ഘ-ട്ട-ത്തിലും അത് പ്രസക്തമാണ്. ഏത് പ്രദേശത്തിനും അത് അ-നു-യോ-ജ്യ-വു-മാ-ണ്. ഈ മതം എല്ലാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ന-ന്മ നി-റ-ഞ്ഞ നിയമങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്‍ ഇസ്‌ലാമിന് പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. കച്ചവടം, ഇ-ട-പാ-ടുകള്‍, സാമൂഹിക-ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വി-ഷ-യ-ങ്ങ-ളില്‍ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. അഭിവാദന രീതികളെ കുറിച്ചും, യാ-ത്രാ മര്യാ-ദ-ക-ളെ കുറിച്ചും, വഴിവക്കുകളില്‍ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങ-നെ-യെ-ന്ന-തി-നെ കുറിച്ചും അ-തില്‍ കുറച്ചല്ലാത്ത പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മനു-ഷ്യ-ന്‍ ഉറങ്ങേണ്ടതും ഭ-ക്ഷി-ക്കേണ്ടതും കുടിക്കെണ്ടതും ധരിക്കേണ്ടതും എ-ങ്ങ-നെ-യാ-യിരിക്കണമെന്ന് പോ-ലും ഇസ്‌ലാം നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു നല്‍കും.

മേല്‍ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും കേവല പരാമര്‍ശങ്ങളിലോ ചില പൊ-തു-വായ നിര്‍ദേശങ്ങളിലോ ഇസ്‌ലാം ഒതുക്കി നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. മറിച്ച് വ്യ-ക്ത-വും സൂക്ഷ്മമായ മേഖലകളെ പോലും സ്പര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അ-തി-ന്റെ നി-യ-മ-ങ്ങ-ള്‍. ഏതൊരു ബുദ്ധിമാനെയും അവ അത്ഭുതപ്പെടു-ത്താ-തി-രി-ക്കി-ല്ല.

എങ്ങനെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കണമെന്നും അതെങ്ങനെ ഊരി വെക്കണ-മെ-ന്നും ഇ-സ്‌-ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവ-ര്‍ത്തി-ക്കു-മ്പോ-ള്‍ -ഭക്ഷിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഹസ്തദാനം ചെ-യ്യു-ക-യും കൊ-ടു-ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍- വലതു കൈ ഉപയോ-ഗി-ക്ക-ണം; എ-ന്നാല്‍, മോശം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ -ഉദാഹരണത്തിന്; പ്രാ-ഥ-മി-ക കാര്യ-ങ്ങ-ള്‍ നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍- ഇടതു കൈ ഉപയോഗിക്കണം. ഇസ്‌ലാ-മിലെ നിയമ-ങ്ങ-ളില്‍ ഒന്നാണിത്!

എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം? എഴുന്നേല്‍ക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? സുന്ദരമായ നിയ-മ-ങ്ങ-ളു-ണ്ട് ഈ മതത്തില്‍. അന്വേഷിച്ചാല്‍ നിനക്ക് അറിയാന്‍ കഴിയും. ര-ണ്ട് മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം കണ്ടു മുട്ടിയാല്‍ എങ്ങനെ അഭിവാദനം ചെ-യ്യ-ണം? ഇസ്‌ലാമില്‍ നി-യ-മങ്ങളുണ്ട്. 'അസ്സലാമു അലൈകും' -അല്ലാഹുവില്‍ നി-ന്നു-ള്ള രക്ഷ നിനക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ!- എന്നാണു പറയേണ്ടത്.

വാഹനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവന്‍ നടക്കുന്നവനോട് അഭിവാദ്യം പ-റ-യ-ണം. ചെറിയവര്‍ മുതിര്‍ന്നവരോട്. ചെറിയ സംഘം വലിയ സംഘത്തോട്. ഇ-ങ്ങ-നെ-യി-ങ്ങനെ...

ഇസ്‌ലാമിലെ ചില നിയമങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് മേല്‍ പറഞ്ഞത്. ഇനിയും എ-ത്ര-യോ ബാക്കിയുണ്ട്. അവ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ തൃപ്തമാക്കും. മനസ്സിനെ ശാ-ന്ത-മാ-ക്കും. മുഖം പ്രശോഭിതമാക്കും. തീര്‍ച്ച!

5- ഇസ്‌ലാമിലെ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവായി ഒരു കാര്യം ക-ണ്ടെ-ത്താ-ന്‍ കഴിയും. മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഉപകാരമുള്ളവ മാത്രമേ അവ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മ-നു-ഷ്യ-ര്‍ക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നവ മാത്രമേ അത് വിലക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

ഉദാഹരണത്തിന് മദ്യം. ഇസ്‌ലാമില്‍ മദ്യം നിഷിദ്ധമാണ്. ആ-രോ-ഗ്യ-ത്തെ-യും ബുദ്ധിയെയും അതെന്തു മാത്രം ബാധിക്കുമെന്ന് ഏതൊരാള്‍ക്കും അ-റിയാം. മ-ദ്യപാനി പലപ്പോഴും മനുഷ്യനല്ലാതായി തീരുന്നത് നീ തന്നെ കണ്ടി-രിക്കാം. ഇ-സ്‌-ലാം മദ്യം നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

എത്രയോ മരണങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും ആക്സിഡന്റുകളും ബ-ലാ-ല്‍സം-ഗ-ങ്ങ--ളും മറ്റു തിന്മകളും ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഉ-ണ്ടാ-കി-ല്ലാ-യിരുന്നു. കണ്ണീര്‍ കുടിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ പുഞ്ചി-രി-ക-ള്‍ ബാ-ക്കി-യാകുമായിരുന്നു. എത്രയോ പേര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഇപ്പോഴും സ-ന്തോ-ഷ-ത്തോ-ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു.

ഏതെങ്കിലും മതത്തില്‍ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിയമ-നിര്‍ദേ-ശ-ങ്ങ-ള്‍ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇസ്‌ലാമില്‍ അല്ലാതെ?! ഏതെങ്കിലും മതം ഈ തി-ന്മ-യെ മു-ച്ചൂ-ടും എതിര്‍ക്കുന്നതായി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇസ്‌ലാമല്ലാതെ?!

ഇസ്‌ലാം വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന് പുറമെയുള്ള ലൈംഗികതയെ വി-ല-ക്കി-യി-ട്ടുണ്ട്. അവ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ എയ്‌ഡ്‌സ്‌, സിഫിലിസ് പോ-ലു-ള്ള മാ-ര-ക രോഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് അകന്നു നിന്നേനെ. സാം-സ്കാ-രികമായ നാ-ശ-ങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. മാ-താ-വി-ന്റെ കരലാളനകളും പി-താവിന്റെ ശിക്ഷണവും ലഭിക്കാതെ പോയ 'പി-തൃ-ത്വ-മില്ലാത്ത' -സമൂഹത്തിന് ഭാ-രവും നാശവുമായ- ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ വ-ള-ര്‍ന്നു വരില്ലായിരുന്നു.

സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം അന്യപുരുഷര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രദ-ര്‍ശി-പ്പി-ക്ക-രു-തെ-ന്നും, അ-വള്‍ അങ്ങേയറ്റം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട മാണിക്യമാണെന്നും ഇ-സ്ലാം സ്ത്രീ-യെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വഴികളില്‍ ഏവര്‍ക്കും പ്രദര്‍ശി-ക്ക-പ്പെ-ടാ-നും, വില പ-റ-യപ്പെടാനുമുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ചരക്കായി അവളെ ഇസ്‌ലാം കാ-ണു-ന്നില്ല. സ്ത്രീയുടെ ശുദ്ധിയും ചാരിത്ര്യവും പരിശുദ്ധിയും നശി-പ്പി-ച്ചാ-ലും, തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണകള്‍ തീര്‍ക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യ-വും മനസ്സില്‍ കൊ-ണ്ടു നടക്കാത്ത, മനുഷ്യപ്പിശാചുകളില്‍ നിന്ന് അവള്‍ സം-രക്ഷിക്ക-പ്പെ-ടേ-ണ്ട-തു-ണ്ട്.

എന്നാല്‍ മേല്‍ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട്. മദ്യം നിരോ-ധി-ച്ച ഇസ്‌ലാം, ഉപകാരപ്രദമായ എല്ലാ പാനീയങ്ങളും -ഒന്നു പോലും ഒഴിച്ചു നി-ര്‍ത്താ--തെ- അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ പുരുഷനും സ്ത്രീ-യും പരസ്പരം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാം തടഞ്ഞിട്ടില്ല. സുന്ദരമായ ദാമ്പ-ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളും അത് തുറന്നു വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തില്‍; ഇസ്‌ലാം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും താല്‍പര്യങ്ങളെയും തട-ഞ്ഞു വെ-ക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവയെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും ക്രമപ്പെ-ടു-ത്തു-ക-യു-മാ-ണ് ചെ-യ്യുന്നത്. അതാകട്ടെ; മനുഷ്യര്‍ക്കും അവരുടെ സമൂഹത്തിനും ന-ന്മ-കള്‍ സ-മ്മാ-നിക്കുകയും, പ്രയാസങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവരെ സംര-ക്ഷി-ക്കു-ക-യു-മേ ചെ-യ്യു-ന്നു-ള്ളൂ.

6- സ്വഭാവ-സംസ്കാര മേഖലകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രൂപം ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്ര-കാ-ശ-ഭ-രിതമായ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. അതിക്രമങ്ങളെയും അനീതിയെയും -അ-താര്‍ക്കെതിരെയാണെങ്കിലും- ഇസ്‌ലാം തടുക്കുകയും നിരോധിക്കുകയും ചെ--യ്യു-ന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും യോജിപ്പിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്‍റെയും മ-ത-മാ-ണ്‌ ഇസ്‌ലാം.

തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? കു-ടും-ബ-ക്കാ-രോട്‌? അ-യ-ല്‍വാ-സികളോട്? കൂട്ടുകാരോട്? ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു മ-നു-ഷ്യ-രോ-ട്..?

ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ നിയ-മ-ങ്ങ-ളി-ല്‍ നിനക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. മനുഷ്യന്‍ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീ-വി-ക്കു-ന്ന-വ-നാ-കരുത്-. മറിച്ച്, മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കാനും, താനല്ലാത്തവ-രു-ടെ മാനസിക വ്യ-വഹാരങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനും അവന് സാധി-ക്കേ-ണ്ട-തു-ണ്ട്.

ദരിദ്രരുണ്ട്; അനാഥനും പ്രായമേറിയവരുമുണ്ട്. വിധവകളും അ-ശ-ര-ണ-രു-മു-ണ്ട്. അവര്‍ക്ക് അവകാശങ്ങള്‍ ഇസ്‌ലാം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു; -നോക്കൂ!-; ഔ-ദാ-ര്യങ്ങളല്ല; അവകാശങ്ങള്‍.

അവ നല്‍കുന്നവന്റെ മനസ്സില്‍ ഞാനൊരു ഔദാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന അ-ഹംഭാവമില്ല. അവ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സില്‍ ഞാനൊരു യാ-ച-ക-നാ-ണെ-ന്ന പദിത്വ ഭാവവുമില്ല.

തന്റെ അയല്‍വാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേ-ഷം വ-യ-റു നിറച്ചുണ്ട് ചാരിക്കിടക്കുന്നവന്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ കണ്ണില്‍ വലിയ അ-പ-രാ-ധി-യാ-ണ്. മൂന്നു പേര്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു പേര്‍ പരസ്പരം സ്വകാരം പ-റ-യരുത്; മൂ-ന്നാമന്റെ മനസ്സിനത്‌ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. ഇസ്‌ലാമിലെ നി-യ-മ-ങ്ങ-ളാണിത്!

മനുഷ്യരോട് മാത്രമോ ഈ നന്മയും കാരുണ്യവും?! അല്ല! അതിലെ കാ-രു-ണ്യ-വും അനുകമ്പയും മൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും വരെ ഉ-ള്‍ക്കൊ-ണ്ടി-രി-ക്കു-ന്നു. ഉദാഹരണം പറയാം! ഒരു മൃഗം നോക്കി നില്‍ക്കെ മറ്റൊരു മൃ-ഗത്തെ അ-റു-ത്തു കൂടെന്നത് ഇസ്‌ലാമിലെ നിയമങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. മൂര്‍ച്ച കൂ-ട്ടാ-ത്ത കത്തി-യു-മാ-യി അതിനെ അറുക്കരുതെന്നത് മറ്റൊരു വിശദീകരണം.

സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തതയും ധൈര്യവും മാന്യതയും ലജ്ജയും വാ-ഗ്ദ-ത്ത-പാലനവും ഇസ്‌ലാം എത്രയോ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കിയ സ്വഭാ-വ-ഗു-ണ-ങ്ങ-ളി-ല്‍ ചിലത് മാത്രം. രോഗിയെ സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നും, 'ജനാസ'യില്‍ പ-ങ്കെ-ടുക്ക-ണ-മെന്നും, മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും, കുടുംബ സന്ദ-ര്‍ശ-നങ്ങള്‍ ന-ട-ത്തണമെന്നും, അയല്‍വാസികളെ പരിഗണി-ക്ക-ണ-മെ-ന്നും, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ-വശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും ഇ-സ്ലാം കല്‍പ്പിക്കുന്നു.

ഈ നിയമങ്ങള്‍ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തില്‍ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

എന്നാല്‍ അതിക്രമം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, കള്ളം പറയു-ന്ന-തി-ല്‍ നി-ന്നും, അഹങ്കാരവും അസൂയയും വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നതില്‍ നിന്നും, മറ്റു-ള്ള-വരെ പ-രിഹസിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, ചീത്ത വിളിക്കുകയും തരംതാഴ്ത്തു-ക-യും ചെ-യ്യു-ന്നതില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാം ശക്തമായി വിലക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തില്‍...

മേലെ വായിച്ച ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചി-ത്രം നിനക്ക് നല്‍കിയെങ്കില്‍; ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു കാര്യം നിന്നെ ഓ-ര്‍മ്മ-പ്പെ-ടു-ത്ത-ട്ടെ;

ഇസ്‌ലാമിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്‍ വിശദീകരി-ക്കു-ക എന്നത് സാധ്യമല്ല. എന്നാല്‍ ഇസ്‌ലാമിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രാ-ഥ-മി-ക പാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ന-ന്നാ-യി-രിക്കും.

ഇസ്‌ലാമില്‍ സുപ്രധാനമായ ആറു വിശ്വാസകാര്യങ്ങളും, അഞ്ചു പ്ര-വ-ര്‍ത്ത-ന--ങ്ങളും ഉണ്ട്. വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍ ആദ്യം ചുരുക്കി പറയാം.

ഒന്ന്: ഏകനായ അല്ലാഹുവില്‍ മാത്രം -മറ്റാരെയും പങ്കു ചേര്‍ക്കാ-തെ- വിശ്വസിക്കുക.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ളതിനെയും മുഴുവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചവന്‍ അല്ലാഹു മാ-ത്രമാണെന്നും, അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തില്‍ നി-യ-ന്ത്രി-ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരാള്‍ വിശ്വസിക്കണം.

ഈ വിശ്വാസം മനസ്സില്‍ രുഡമൂലമായാല്‍ അതോടെ; തന്റെ ആരാധ-ന-കളും പ്രാ-ര്‍ത്ഥനകളും അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അവന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഇസ്‌ലാമി-ലെ ഏത് നിയമങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കലും ആരാധനയാണ്.

അതോടൊപ്പം അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഈ മതമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ മ-ത-ങ്ങളും നി-ര-ര്‍ത്ഥകവും, മനുഷ്യരുടെ കൈകടത്തലുകള്‍ക്ക് വിധേയമായ-താ-ണെ-ന്നും അ-വ-ന്‍ വിശ്വസിക്കണം.

രണ്ട്: മലക്കുകളില്‍ വിശ്വസിക്കുക.

അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളില്‍ പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ്‌ മലക്കുകള്‍. അ-വ-രെ ഈ ലോകത്ത് കാണുകയെന്നത് സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹുവിനെ ആരാധി-ച്ചു കൊ-ണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന അവര്‍ അവന്റെ കല്‍പ്പനകള്‍ അനുസരിച്ചു കൊ-ണ്ട് മാത്ര-മേ പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ. അവനെ അവര്‍ ഒരിക്കലും ധിക്കരിക്കു-ക-യി-ല്ല.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഉ-ദാ-ഹ-രണത്തിന് ജിബ്രീല്‍. അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം മനുഷ്യരില്‍ പെട്ട അ-വന്റെ ദൂ-തന്മാര്‍ക്ക് -നബിമാര്‍- എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ജിബ്രീലിനെ ഏ-ല്‍പ്പി-ച്ചിരിക്കുന്നത്. മീകാഈല്‍ എന്ന മലക് മഴയുടെ കാ-ര്യം ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട മ-ല-കാണ്. മനുഷ്യരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെ-ടു-ത്തു-ന്നതിനും, മറ്റും ഏല്‍പ്പി-ക്ക-പ്പെട്ട മലകുകളും ഉണ്ട്.

മൂന്ന്: കിതാബുകളിലുള്ള വിശ്വാസം.

അല്ലാഹു അവന്റെ ദൂതന്മാര്‍ക്ക് മേല്‍ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അവതരി-പ്പി-ച്ചി-ട്ടു-ണ്ട്. അ-ല്ലാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് അതിലുള്ളത്. മനുഷ്യരുടെ സ-ന്മാ-ര്‍ഗ-മാ-ണ് അ-വ-യി-ല്‍ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ട-മു-ള്ള-ത് എന്തെ-ല്ലാ-മാ-ണെ-ന്നും, അവന് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാ-ണെ-ന്നും നിനക്കതില്‍ വാ-യിക്കാന്‍ കഴിയും.

അല്ലാഹുവിന്റെ നബിമാര്‍ക്ക് ഈ സംസാരം എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നത് മല-കു-ക-ളി-ല്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ജിബ്രീല്‍ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യാണെന്ന് നേരത്തെ പ-റ-യു-ക-യു-ണ്ടാ-യി. തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം നബിമാര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എ-ത്തി-ച്ചു കൊ-ടുക്കും.

അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. മൂസാ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-യുടെ മേ-ല്‍ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് തൌറാത്ത്. സബൂര്‍ അവ-ത-രി-ക്ക-പ്പെ-ട്ട-ത് ദാവൂദ് -عَلَيْهِ السَّلَامُ-ക്കാണ്. ഇഞ്ചീല്‍ ഈസാ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-യുടെ മേലും. മു-ഹ-മ്മ-ദ്‌ നബി--യു-ടെ മേല്‍ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുര്‍ആന്‍.

ഖുര്‍ആന്‍ ഒഴികെയുള്ള മേല്‍ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ കൈ-ക-ട-ത്തലുകള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ അവയെല്ലാം തന്നെ ഇ-പ്പോ-ള്‍ അ-പ്രസക്തമാണ്. എന്നാല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യരുടെ കൈ-ക-ട-ത്ത-ലു-ക-ളില്‍ നി-ന്ന് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുന്‍കഴിഞ്ഞ വേദങ്ങളെയെല്ലാം അത് ദുര്‍ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഹ-മ്മ-ദ്‌ ന-ബി--യുടെ നിയോഗത്തിന് ശേഷം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കപ്പെടേണ്ട ഏ-ക ഗ്രന്ഥം ഖു-ര്‍ആന്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏ-തെങ്കിലും നന്മ-ക-ള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നീ ഭയക്കേണ്ടതില്ല; അതില്‍ ഉ-ണ്ടാ-യിരുന്ന എ-ല്ലാ നന്മകളും ഖുര്‍ആനില്‍ പൂര്‍ണമായി സംരക്ഷി-ക്ക-പ്പെ-ട്ടി-രി-ക്കു-ന്നു. അല്ല! അ-വ-യില്‍ ഇല്ലാത്ത പല നന്മകളും കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങളും വ്യ-ക്ത--ത-യും ഖുര്‍ആനില്‍ ഉണ്ട്.

ഇസ്‌ലാം സത്യമതമാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്ര-ബ-ല-മാ-യ തെ-ളിവാണ് ഖുര്‍ആനെന്നു നീ മനസ്സിലാക്കണം. ആയിരത്തി നാ-നൂ-റില്‍ പരം വ-ര്‍ഷ-ങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് അവതരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ -ഇ-ന്നും; ഈ ആധുനിക -കാലഘട്ടത്തിലും- ഒരു തെറ്റോ അബദ്ധമോ, എന്തെ-ങ്കി-ലുമൊരു വൈരുദ്ധ്യമോ -ഏ-തെങ്കിലുമൊരു വാക്കിലെങ്കിലും- ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാ-പിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും ക-ഴി-ഞ്ഞി--ട്ടില്ല.

ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ പുതുതായി മറനീക്കപ്പെട്ട എ-ത്ര-യോ പ്ര-പ-ഞ്ച യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഖുര്‍ആനില്‍ പരാ-മര്‍ശി-ക്ക-പ്പെ-ട്ടി-ട്ടു-ണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോള്‍ നിന്റെ വിസ്മയം എന്തു മാ-ത്ര-മായിരിക്കും?!

അതിനെല്ലാം പുറമേ; ഇത്രയും കാലം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷവും ഖു-ര്‍ആ-നില്‍ എ-ന്തെ-ങ്കി-ലുമൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെടുകയോ, എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളയ-പ്പെ-ടു-ക-യോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആയിരത്തി നാനൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍!

ഇതില്‍ കുറഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാത്രം -നൂറോ അതില്‍ താഴെയോ വര്‍ഷ-ങ്ങ-ള്‍ പോ-ലും പഴക്കമുള്ള- ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വരെ മാറ്റങ്ങളും തിരുത്ത-ലു-ക-ളു-മായി പുതിയ എ-ഡിഷനുകളും അവയുടെ തിരുത്തലുകളുമായി പിന്നീടും പി-ന്നീ-ടും ഇറങ്ങി കൊ-ണ്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍; ഖുര്‍ആന്‍! അതിലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് നിന്റെ സൃ-ഷ്ടാ-വാ-യ അല്ലാഹുവില്‍ നിന്ന് നിനക്കുള്ള സന്ദേശമല്ലെങ്കില്‍; അവന്റെ ദൃ-ഷ്ടാ-ന്ത-മ-ല്ലെങ്കില്‍; പിന്നെ മറ്റെന്താണ്?

അങ്ങേ പടിഞ്ഞാറു വായിക്കുന്ന ഖുര്‍ആനും, ഇങ്ങേ കിഴക്ക് വായിക്കുന്ന ഖു-ര്‍ആ-നും തമ്മില്‍ ഒരു വ്യത്യാസവും -ഒരക്ഷരത്തില്‍ പോലും- നിനക്ക് കാ-ണാ-ന്‍ കഴിയില്ല. നൂറു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുള്ള ഖുര്‍ആനും ഇന്ന് പ്രിന്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ഖു-ര്‍ആനും തമ്മില്‍ ഇതു പോലെ തന്നെ!

ഖുര്‍ആനിനെ കുറിച്ച് ഏറെ പറയാനുണ്ട്. അതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു ഗ്ര-ന്ഥവും നിലകൊള്ളുന്നില്ല. അത് മനസ്സില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതു പോ-ലെ മറ്റൊന്നിനും നിന്റെ മനസ്സില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയില്ല. കഴി-യുമെങ്കില്‍ മനോഹരമായി ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആ-രു-ടെ-യെ-ങ്കിലും പാരാ-യ-ണം നീ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക.

ഏകാന്തതയില്‍ -അര്‍ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ കൂടി- നീ അതിന് ശ്രദ്ധ കൊ-ടു-ത്തു നോക്കൂ. നിന്റെ ഹൃദയം നിശ്ചലമാക്കി കേട്ടു നോക്കൂ. എത്ര മ-നോ-ഹ-രം! അതിന്റെ അര്‍ഥം അതിനെക്കാള്‍ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. നീ പഠിച്ചു നോ-ക്കൂ!

നാല്: റസൂലുകളില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം.

മനുഷ്യരില്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ചിലരെ അല്ലാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, അ--വര്‍ക്ക് അവന്‍ തന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു നല്‍കുകയും, അത് ജനങ്ങ-ള്‍ക്ക് എ-ത്തിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ അവരോടു കല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓ-രോ മു-സലിമും വിശ്വസിക്കണം. ചരിത്രത്തില്‍ ധാരാളം റസൂലുകള്‍ (ദൂ-ത-ന്മാ-ര്‍) വ-ന്നി-ട്ടു-ണ്ട്. നൂഹ്, ഇബ്രാഹീം, ദാവൂദ്, സുലൈമാന്‍, ലൂത്വ്‌, യൂസുഫ്, മൂ-സ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-... അവരില്‍ ചിലര്‍ മാത്രം.

മര്‍യമിന്റെ മകന്‍ ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യും റസൂലുകളില്‍ പെട്ട മ-നു-ഷ്യ-നാ-ണ്. അ-ദ്ദേ-ഹം മാന്യനായ റസൂലാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കല്‍ നിര്‍ബ-ന്ധ-മാ-ണ്‌. റസൂലു-ക-ളി-ല്‍ വളരെ ശ്രേഷ്ഠരായവരില്‍ ഒരാളാണ് ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-. അദ്ദേഹം ന-ബി-യാ-യി-രു-ന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. അ-ദ്ദേ-ഹ-ത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ-ദ-രി-ക്കുകയും ചെയ്യണം.

ആരെങ്കിലും ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യോട് വെറുപ്പോ ദേഷ്യമോ പ്രകടി-പ്പി-ച്ചാ-ല്‍ അ-വ-ന് ഇസ്‌ലാമില്‍ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. മറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ അ-ല്ലാ-ഹു പി-താ-വി-ല്ലാ-തെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് സത്യപ്പെടുത്താന്‍ മുസലിമി-ന് യാതൊരു പ്ര-യാ--സ-വു-മില്ല. ഒരു പിതാവില്ലാതെ, മാതാവില്‍ നിന്ന് മാ-ത്രമായി ഈസയെ പട-ക്കാ-ന്‍ അല്ലാഹുവിന് കഴിവും ശക്തിയുമുണ്ട്. മനുഷ്യ പി-താവായ ആദമിനെ ഒ-രു പിതാവോ മാതാവോ ഇല്ലാതെ പടച്ചവനത്രെ അ-വന്‍. തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാ-ഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവന്‍ തന്നെ.

ഈ പറഞ്ഞതില്‍ നിന്ന് ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- അല്ലാഹുവിന്റെ മകനോ, അ-ല്ലാഹു ത-ന്നെയോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ലോ-ക-സ്ര-ഷ്ടാ-വായ അല്ലാഹു ആവുക? പത്തു മാസത്തോളം പ്രപഞ്ചത്തി-ലെ ചെ-റി-യൊ-രു ഗ്രഹമായ ഭൂമിയില്‍ വസിക്കുന്ന, വളരെ നിസ്സാരയായ ഒ-രു സൃഷ്ടിയുടെ ഗ-ര്‍ഭ-പാത്രത്തില്‍ പത്തു മാസം ഇരുട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞാണ് അ-ദ്ദേ-ഹം പുറത്തു വന്നത്.

ദൈവം ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്റെ ഇരുട്ടില്‍ കഴിയുകയോ?! മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ മു-ല-പ്പാ-ല്‍ കുടിക്കുകയോ? കരയുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും മൂത്രമൊഴിക്കുകയും വി-സ-ര്‍ജ്ജി-ക്കുകയും ചെ-യ്യു-ന്ന ദൈവമോ?

വിവരദോഷികള്‍ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ സ്ര-ഷ്ടാ-വായ അല്ലാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധന്‍!

ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- നബിയും റസൂലും ആയിരുന്നെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ? അദ്ദേഹം തനിക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു നബിയെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത അ-റി-യി-ച്ചു കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് വന്നത്.

ഈസ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിച്ച ആ നബിയാണ് അ-ബ്ദു-ല്ല-യു-ടെ മകനായി മക്കയില്‍ ജനിച്ച മുഹമ്മദ്‌ --. അദ്ദേഹത്തോടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂ-തന്മാരുടെ പരമ്പര അവസാനിച്ചു. അവിടുത്തേക്ക് ശേഷം ഇനി നബിയില്ല.

ആയിരത്തി നാനൂറില്‍ പരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ ന-ബി-യില്‍ -മുഹമ്മദ്‌ നബി -- യില്‍- വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു ശേ-ഷം അന്ത്യനാള്‍ വരെ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. മുഹമ്മദ്‌ -- നബിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും, അവിടുത്തെ അനുസരിക്കുകയും, അ-വി-ടുത്തെ കല്‍പ്പനകള്‍ നിറവേറ്റുകയും, വിലക്കുകളില്‍ നിന്നും വിരോധങ്ങളില്‍ നി-ന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുകയും വേണം.

മുഹമ്മദ്‌ നബി--യുടെ ചരിത്രം വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെ-യ്ത- ഏതൊരാളും അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മഹത്തരമായിരുന്നു എന്ന് അം-ഗീ-ക-രി-ക്കാ-തി-രുന്നിട്ടില്ല. അവിടുത്തേക്ക് മുന്‍പോ ശേഷമോ മറ്റാരിലും കാണപ്പെ-ട്ടി-ട്ടി-ല്ലാ-ത്ത വിധം, അനേകം നല്ല സ്വഭാവഗുണങ്ങളും, മഹത്തരമായ വി-ശേ-ഷ-ണ-ങ്ങ-ളും നബി--യില്‍ ഒരുമിച്ചിരുന്നു. നബി--യുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെ-റി-യ വായനയെങ്കിലും നടത്തിയാല്‍ ഞാനീ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നിനക്കും ബോ-ധ്യപ്പെടാതിരിക്കില്ല.

അവിടുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ്‌ എന്ന് അറിയിക്കുന്ന അനേകം ദൃഷ്ടാ-ന്ത-ങ്ങള്‍ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അവ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാ-ള്‍ക്കും മുഹമ്മദ്‌ -- അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

അഞ്ച്: അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം:

നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന ഐഹിക ജീവിതത്തിനു ശേഷം ഇനിയൊരു ജീവിതം കൂ-ടി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്ര-തി-ഫ-ലം നല്‍കപ്പെടും. നന്മ ചെയ്തവര്‍ക്ക് സുഖങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളുമുണ്ട്; സ്വ-ര്‍ഗ-മുണ്ട്. തിന്മ ചെയ്തവര്‍ക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയും കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്ന നര-ക-വു-മുണ്ട്.

ഇസ്‌ലാമില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും അതിലെ വിധിവിലക്കുകള്‍ പ്രാവ-ര്‍ത്തി-ക-മാ-ക്കു-ക-യും ചെയ്തവരുടെ സങ്കേതം സ്വര്‍ഗമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഭാവന-യി-ല്‍ വരാത്തത്ര സുഖാനുഭൂതികള്‍ അവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ എ-ല്ലാ സുഖങ്ങളും ചേര്‍ത്തു വെച്ചാലും സ്വര്‍ഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അ-നു-ഗ്ര-ഹ-ത്തിന് തുല്ല്യമാകില്ല അവയൊന്നും. സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചവര്‍ -അ-റ്റ-മി-ല്ലാ-തെ- അവസാനമില്ലാതെ, മരിക്കാതെ അതില്‍ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.

എന്നാല്‍ ഇസ്‌ലാമില്‍ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും, അതിന്റെ നിയമങ്ങളോടു എ-തിരാവുകയും ചെയ്തവര്‍; അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാണ്. കത്തി-ജ്വ-ലി-ക്കു-ന്ന അഗ്നിയാണ് അതില്‍. ഒരാളുടെയും ഭാവനയില്‍ പോലും അതിലെ വേ-ദ-ന-ക-ള്‍ മിന്നിമറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അഗ്നിയും ചേ-ര്‍ത്തു- വെക്കുകയും, എല്ലാ തരം ശിക്ഷകളും ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും നരക-ത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും അതാവുകയില്ല.

ബുദ്ധി കൊണ്ടു ചിന്തിച്ചാലും ഞാനീ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. കാരണം ഈ ലോകവും ഇതിലുള്ളവരുമെല്ലാം ഒരു ദിവസം ന-ശി-ച്ചു പോവുകയും പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വി-ദൂ-രം തന്നെ! അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ പിന്നെന്തിന് വേണ്ടിയാണീ ജീവിതം? ആ-ര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് സത്യവും നീതിയും? എന്തു പ്രതീക്ഷകളാണ് എനിക്കും നി-ന-ക്കും ബാക്കിയുള്ളത്?

നമ്മുടെ മേല്‍ ഈ കാരുണ്യമെല്ലാം ചൊരിഞ്ഞ അല്ലാഹു അങ്ങനെ നമ്മെ പ-രി-ഗണിക്കാതെ വിടുക എന്നത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതിനാല്‍ പ-ര-ലോ-ക-മു-ണ്ട്. ഉറപ്പായും സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തിനു ശേഷമൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അവിടെ നീ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടു മുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അന്നേ ദിവസത്തേക്ക് വേ-ണ്ടി ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നീ തയ്യാറെടുത്തു തുടങ്ങുക.

6- വിധിവിശ്വാസം.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും നിശ്ചലതകളും അല്ലാഹുവിന്റെ അ-റി-വോടെയും, അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെയുമാണ്‌ എന്ന വിശ്വാസം ഓരോ മു-സ്ലി-മിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും സം-ഭ-വി-ക്കു-ക-യി-ല്ല. അവന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതേ സംഭവിക്കൂ. അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വ-സ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്.

ആകാശ ഭൂമികള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മുതല്‍ പിന്നീട് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന എ-ല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മഹത്തരമായ 'ലൌഹുല്‍ മഹ്ഫൂദ്വ്' എന്ന ഗ്രന്ഥ-ത്തി-ല്‍ അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം എ-ന്ന-തി-ന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്.

പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നു പ-റ-ഞ്ഞ-ല്ലോ. ഇനി പറയുന്നവയാണ് അവ:

ഒന്ന്: ഇസ്‌ലാമിന്റെ സാക്ഷ്യവചനം പ്രഖ്യാപിക്കല്‍.

ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലെന്നു വിശേ-ഷി-പ്പി-ക്ക-പ്പെ-ടാ-വു-ന്ന 'ശഹാദത് കലിമ' പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാ-മ-ത്തേ-ത്. അല്ലാഹുവിന്റെ മതമായ ഇസ്‌ലാം താന്‍ മുറുകെ പിടിക്കും എ-ന്നു-ള്ള-തി-ന് മനുഷ്യനും അവന്റെ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിനും ഇടയിലുള്ള കരാ-റാ-ണ് അത്.

أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദന്‍ റ-സൂ-ലു-ല്ലാ-ഹ് - അര്‍ഥം: അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അര്‍ഹനായി മറ്റാരും ഇല്ലെ-ന്നും, മുഹമ്മദ്‌ നബി -- അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാന്‍ സാക്ഷ്യം വ-ഹി-ക്കുന്നു)

ഇതാണ് ആ വാചകം.

ഈ വാക്യം അര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കാം.

1- അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ഞാന്‍ ഇനി ആരാധിക്കൂ. മറ്റാരെയും ഞാന്‍ ഇനി ആ-രാധിക്കുകയില്ല.

2- ആരാധനയുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും -ഉദാഹരണത്തിന്; പ്രാര്‍ത്ഥന, സാ-ഷ്ടാംഗം, ഭയം, പ്രതീക്ഷ എന്നിവ- അല്ലാഹുവിന് മാത്രം അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണ്. മ-റ്റാര്‍ക്കും അതിന് അര്‍ഹതയില്ല.

3- അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കപ്പെടുന്ന ആരാധനകള്‍ നി-ഷ്ഫ-ല-മാ-ണ്. അപ്രകാരം അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കല്‍ ഏറ്റവും വ-ലി-യ തിന്മയാണ്.

4- ഇസ്‌ലാം മാത്രമാണ് സത്യ മതം. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിലും അസത്യങ്ങളും മനു-ഷ്യ-രുടെ കൈകടത്തലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

5- മുഹമ്മദ്‌ നബി -- അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ്. അവിടുത്തേക്ക് അല്ലാ-ഹു-വി-ല്‍ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6- മുഹമ്മദ്‌ നബി -- യുടെ കല്‍പ്പനകള്‍ എല്ലാം അനുസരിക്കല്‍ നി-ര്‍ബ-ന്ധ-മാ-ണ്‌; അവിടുത്തെ വിലക്കുകള്‍ വെടിയലും അപ്രകാരം തന്നെ.

7- മുഹമ്മദ്‌ നബി -- കാണിച്ചു തന്നത്‌ പ്രകാരമേ ഞാന്‍ അല്ലാഹുവിനെ ആ-രാ-ധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നും ഞാന്‍ പുതുതായി ഉ-ണ്ടാ-ക്കുകയില്ല.

8- ഞാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെയാണ്. അല്ലാ-ഹു-വിനെ കഴിഞ്ഞാല്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബി -- യെ.

9- എന്റെ ജീവിതവും മരണവും സര്‍വ്വതും എന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എനിക്ക് എ-ല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്‍കുകയും ചെയ്ത അല്ലാഹുവിനാണ്.

2- നിസ്കാരം (സ്വലാത്)

ഓരോ മുസ്‌ലിം എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം നിര്‍ബന്ധമായും നി-ര്‍വ്വ-ഹി-ക്കേ-ണ്ട ക-ര്‍മ്മമാണ് നിസ്കാരം (അറബിയില്‍ സ്വലാത്). അല്ലാഹുവുമായുള്ള അ-വന്റെ ബന്ധം ഓരോ തവണയും ഈ കര്‍മ്മത്തിലൂടെ പുതുക്കപ്പെടുന്നു. അ-വ-ന്റെ മനസ്സിനെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, തിന്മകളില്‍ നിന്ന് അതവനെ ത-ടു-ത്തു നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്ന കര്‍മ്മമല്ല നിസ്കാരം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം -അ-ഞ്ചു മിനിട്ടോ മറ്റോ- നിസ്കാരത്തിന് മതിയാകും. പക്ഷേ ശരിയായ രൂ-പ-ത്തി-ല്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് അവന് മണിക്കൂറുകളുടെ ഉന്മേഷവും, മ-ന-സ്സമാധാനവും നല്‍കും.

3- സകാത്.

ഒരു നിശ്ചിത അളവ് സമ്പാദ്യമുള്ള ഓരോ മുസ്ലിമും എല്ലാ വര്‍ഷവും തന്റെ സ-മ്പാദ്യത്തില്‍ നിന്ന് ദരിദ്രര്‍ക്കും മറ്റു സകാതിന്റെ അവകാശികള്‍ക്കും ന-ല്‍കേ-ണ്ട, അവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഹിതമാണ് സകാത്ത്.

നൂറില്‍ രണ്ടര ശതമാനം മാത്രമാണ് സകാത് നല്‍കേണ്ടതുള്ളു. ഒരു ല-ക്ഷ-മു-ള്ള-യാള്‍ 2500 രൂപ. എന്നാല്‍ ചെറുതെങ്കിലും ഈ തുക മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ-ര-സ്പര യോജിപ്പുള്ളവരും, കാരുണ്യമുള്ളവരുമാക്കി തീര്‍ക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ സാ-ഹോ-ദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്പര യോജിപ്പിന്റെയും അ-ര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അതിലൂടെ പൂവണിയുന്നു.

4- നോമ്പ്.

ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ലൈംഗികബന്ധം എന്നിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പു-ലരി മുതല്‍ സൂര്യാസ്തമയം വരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തലാണ് നോ-മ്പ്. വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു മാസം -റമദാനില്‍- മാത്രമേ നോമ്പ് നിര്‍ബന്ധമുള്ളൂ.

എന്നാല്‍, രോഗമോ യാത്രയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ കൊണ്ട് പ്ര-യാ-സം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നോമ്പ് നോല്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഇളവുണ്ട്. അ-വ-ര്‍ക്ക് റമദാനില്‍ ആണെങ്കിലും -മേല്‍ പറഞ്ഞ ഒഴിവു കഴിവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍- നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ -ഒഴിവുകഴിവുകള്‍ അവസാനിച്ചാല്‍- വ-ര്‍ഷത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പുകള്‍ക്ക് പകരമായി നോ-മ്പെടുക്കുകയും, അവയുടെ കടം വീട്ടുകയും വേണം.

നോമ്പിന് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ അനേകം ഫല-ങ്ങ-ള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയും. ആമാശയത്തിന് വിശ്രമം നല്‍കുന്നതിലൂടെ അത് ശ-രീ-ര-ത്തി-ന്റെ ആരോഗ്യം നേരെയാക്കുന്നു. നോമ്പുകാരന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ആത്മീ-യ-മായ പദവികളെയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം, തനിക്കു ചുറ്റു-മു-ള്ള ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അതവനെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയും, അ-വ-രു-ടെ പ്രയാസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതവന്റെ അ-ഹങ്കാരം ഇല്ലാതെയാക്കുകയും, ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിലേക്ക് അവനെ പ്രേ-രി-പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5- ഹജ്ജ്.

ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിച്ച മക്കയില്‍ വെച്ചു നിര്‍വ്വ-ഹി-ക്കേ-ണ്ട ഒരു ആരാധനാകര്‍മ്മമാണ് ഹജ്ജ്. ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഹജ്ജ് ചെ-യ്യ-ല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. എന്നാല്‍, യാത്രക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരോ, രോ-ഗികളോ ആയവര്‍ക്ക് അത് നിര്‍ബന്ധവുമില്ല.

മറ്റു ആരാധനാകര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതു പോലെ: ഹജ്ജിലും അനേകം ഉ-പകാരങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിംകള്‍ -ഏ-കോ-ദര സഹോദരങ്ങളെ- പോലെ, കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ, തൊ-ഴില്‍ വേര്‍തിരിവുകളോ നാടിന്റെ അതിര്‍ വരമ്പുകളോ ഇല്ലാതെ ഒരുമി-ക്കു-ന്നു. അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചും, അവനെ വിളിച്ചു പ്രാര്‍ഥിച്ചും കുറച്ചു ദിവ-സ-ങ്ങ-ള്‍ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. അതവര്‍ക്കിടയില്‍ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഊട്ടി-യു-റ-പ്പി-ക്കു-ന്നു.

അതിനാല്‍...

ഇത്രയും വായിച്ചതില്‍ നിന്ന് ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചിത്രം നി-ന-ക്ക് ലഭിച്ചു കാണുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇസ്‌ലാമില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ മ-ടി-ച്ചു നില്‍ക്കുകയാണോ നീ?!

ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്ന്, സത്യസന്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ, ക-നി-വോ-ടെ -ഞാന്‍- നിന്നോടു പറയട്ടെ:

ഞാന്‍ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു!

മരണം പൊടുന്നനെ നിന്നെ കണ്ടു മുട്ടുന്നതിന് മുന്‍പ്...

മേല്‍ പറഞ്ഞ നന്മകളുടെ സമുദ്രത്തില്‍ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇറങ്ങാതെ നീ ഇവിടം വിട്ടു പിരിയരുത്... അതിന്റെ നനവുകളില്‍ കുളിരണിയാതെ നീ മടങ്ങ-രു-ത്... വരൂ!

സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്ക്...

ശാന്തിയിലേക്ക്..

സമാധാനത്തിലേക്ക്..

ആദരവിലേക്ക്..

ഇസ്‌ലാമിലേക്ക്...

മടക്കമില്ലാത്ത നാശത്തിലേക്ക് നീ എടുത്തു ചാടാതിരിക്കുക..!

അല്ലാഹു നിന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ.

ഇനിയും നീ മടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണോ?

ഇസ്‌ലാമില്‍ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിനക്കെന്താണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകു-ന്ന-തെ-ന്ന-റിയുമോ?

മരണത്തിനു ശേഷം ഭയാനകമായ ഒരു നരകം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അ-വ-സാ-ന-മില്ലാതെ നീ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

ഒരിക്കലും കളവു പറയാത്ത മുഹമ്മദ്‌ നബി--യുടെ താക്കീതാണത്. സ-ത്യം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഖുര്‍ആനിന്റെ സാക്ഷ്യമാണത്.

എന്തിനാണ് വേദനയേറിയ ഈ ശിക്ഷക്ക് മുന്‍പില്‍ നീ ഭാഗ്യ-പ-രീ-ക്ഷ-ണ-ത്തി-നു നില്‍ക്കുന്നത്?! ഇപ്പോള്‍ നീ മരിച്ചു പോയാല്‍...?!

ഇനിയും നീ മാറി നില്‍ക്കുകയാണോ?!

ഞാന്‍ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ!

നീ ഇസ്‌ലാമില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ നിനക്ക് എന്തു നഷ്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്?

പറയൂ! എന്താണ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്?

നിനക്ക് നേടാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് മേലെ നീ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഇസ്‌ലാം നിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നന്മകളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് കൊണ്ടു വരിക?

ഈ വരികള്‍ക്ക് പിറകിലിരുന്ന് ഇത്രയും നേരം നിന്നോട് സംവദിച്ച ഞാനും നീ-യും ഇതോടെ സഹോദരങ്ങളായി മാറും.

ലോകത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ മുസ്ലിംകള്‍ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളാകും. അ-വ-ര്‍ക്ക്- നീയും നിനക്ക് അവരുമുണ്ട്. നമുക്ക് ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ അ-ല്ലാ-ഹു-വുണ്ട്.

അതിനെല്ലാം പുറമേ; മരണ ശേഷം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആകാശ ഭൂ-മി-ക-ളോ-ളം വിശാലമായ സ്വ-ര്‍ഗ-മുണ്ട്. അവിടെ നബിമാരും റസൂലുകളുമുണ്ട്.

അതിനുമെല്ലാം മേലെ... നീ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത...

ഇപ്പോഴും നിന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന...

നിനക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളേറെ ചൊരിഞ്ഞു തന്ന...

കാരുണ്യവാനായ... നിന്റെ അല്ലാഹുവുണ്ട്.

അവന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട്. ഇഷ്ടമുണ്ട്.

വരൂ! അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് -ഇസ്‌ലാമിലേക്ക്- വരൂ!

(ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അസ്സിന്തി -ഹഫിദഹുല്ലാഹ്- എഴുതിയ 'ഹല്‍ തബ്ഹസു അ-നിസ്സആദ' എന്ന ഗ്രന്ഥം അവലംബമാക്കി എഴുതിയത്. അല്ലാഹു ശൈഖിനും ലേ-ഖകനും ഇത് വായിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്കും മഹത്താ-യ പ്രതിഫലം നല്‍കുമാറാകട്ടെ.)

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

2saوَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

كَتَبَهُ : أَبُو تُرَاب عَبْد المُحْسِن بْن سَيِّد عَلِيّ عَيْدِيدُ

-غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ-