عدل او انصاف

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دعدل او انصاف متعلق په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه