37 - Soffat surasi ()

|

(1) Сафда тизилиб турувчилар ила қасам.

(2) Зажр (қилинадиганларни) зажр қилгувчилар ила қасам.

(3) Зикрни тиловат қилгувчилар ила қасам.
(Уч тоифа фаришталар билан қасам ичиб бўлиб, энди, қасам ичилган нарса зикр қилинади.)

(4) Албатта, илоҳингиз ягонадир.

(5) У зот осмонлару ернинг ва иккиси орасидаги нарсаларнинг Роббидир. Ва машриқларнинг Роббидир.

(6) Албатта, Биз бу дунё осмонини юлдузлар зийнати-ла зийнатладик.

(7) Ва ҳар бир итоатсиз шайтондан сақлаш учун.

(8) Улар юксак тўплиққа қулоқ сола олмаслар ва ҳар томондан (учқун-ла) отилурлар.

(9) Ҳайдалурлар! Улар учун узлуксиз азоб бордир.

(10) Магар бирорта сўзни ўғриликча тинглаган шахс бўлса, уни ёқувчи олов таъқиб этар.

(11) Бас, сен улардан сўра: уларни яратиш қийинроқмикан ёки Биз яратган зотларни?! Албатта, Биз уларни ёпишқоқ лойдан яратдик.

(12) Балки сен ажабландинг, улар эса масхара қилурлар.

(13) Қачонки эслатилсалар, эсламаслар.

(14) Қачонки бирор оят(белги)ни кўрсалар, қаттиқроқ масхара қилурлар.

(15) Улар: «Бу (Қуръон) очиқ-ойдин сеҳрдан бошқа нарса эмас.

(16) Ўлсак-да, тупроқ ва суяк бўлсак-да, албатта, биз қайта тирилтирилурмизми?!

(17) Аввалги ота-боболаримиз ҳам-а?!» – дедилар.

(18) Сен: «Ҳа! Хор бўлган ҳолларингизда!» дегин.

(19) Бас, у фақатгина бир қичқириқдан иборат, холос. Бас, бирдан улар назар солиб турибдилар-да!

(20) Ва улар: «Воҳ, шўримиз қурисин! Бу, жазо куни-ку!» – дерлар.

(21) «Бу, сизлар ёлғонга чиқариб юрган ажрим кунидир.

(22) Зулм қилганларни, уларнинг жуфтларини ва улар ибодат қилиб юрган...

(23) Аллоҳдан ўзга нарсаларини тўпланглар. Бас, уларни жаҳийм йўлига ҳидоят қилинг» (дейилур).

(24) Ва уларни тўхтатинглар! Албатта, улар сўралгувчидирлар.

(25) Сизларга нима бўлди? Ўзаро ёрдамлашмаяпсиз?!

(26) Йўқ! Улар бугунги кунда таслим бўлгувчилардир.

(27) Улар бир-бирларига савол берурлар.

(28) Улар: «Албатта, сизлар бизга ўнг томондан келар эдингиз», дерлар.

(29) Улар: «Йўқ! Сиз ўзингиз мўмин бўлмаган эдингиз.

(30) Бизнинг устингиздан ҳукмронлигимиз бўлмаган эди. Йўқ! Сиз ўзингиз туғёнга кетган қавм эдингиз.

(31) Бас, ҳаммамизга Роббимизнинг (азоб) сўзи ҳақ бўлди. Албатта, биз тотгувчилармиз.

(32) Ҳа, биз сизларни иғво қилдик. Албатта, биз иғво қилгувчи эдик», дерлар.

(33) Бас, улар у кунда азобда шерик бўлгувчилардир.

(34) Албатта, Биз жиноятчиларга шундоқ қилурмиз.

(35) Чунки, уларга қачонки «Лаа илааҳа Иллаллоҳу», дейилса, мутакаббирлик қилар эдилар.

(36) «Ахир, биз бир жинни шоирни деб ўз худоларимизни тарк қилгувчи бўлайликми?!» – дер эдилар.

(37) Йўқ! У ҳақни келтирди ва Пайғамбарларни тасдиқ қилди.

(38) Албатта, сиз аламли азобни тотгувчидирсиз.

(39) Қилиб ўтган нарсангиздан бошқа нарсанинг жазосини олмассиз.

(40) Магар Аллоҳнинг ихлосли бандаларига....

(41) Ана ўшаларга, ўзларига маълум ризқ бордир.

(42) Мева-чевалар бордир. Улар икром қилинган ҳолларида...

(43) Наъийм жаннатларида...

(44) Сўрилар устида бир-бирларига қараган ҳолларида бўлурлар.

(45) Уларга оқар чашмадан қадаҳлар айлантириб турилур.

(46) У оппоқ, ичгувчига лаззатбахшдир.

(47) Унда ҳеч бир зарар йўқдир ва ундан сархуш ҳам бўлмаслар.

(48) Олдиларида кўзларини (бегоналардан) тийгувчи шаҳло кўзлилар бордир.

(49) Улар худди асраб қўйилган тухумга ўхшарлар.

(50) Бас, улар бир-бирларидан сўрай бошларлар.

(51) Ичларидан бир сўзловчи: «Аниқки, менинг бир дўстим бор эди.
(Аҳли жаннатлардан бирлари сўз бошлаб, ҳеч шубҳа йўқки, у дунёда менинг бир танишим бор эди.)

(52) У: «Сен ҳам тасдиқловчиларданмисан?!

(53) Ўлиб, тупроқ ва суяклар бўлиб кетсак ҳам, албатта, жазоланадиганлардан бўлурмизми?!» – дер эди.

(54) Сизлар ҳам қараяпсизларми?» – деди.

(55) Бас, ўзи қараб, уни дўзахнинг ўртасида кўрди.

(56) У: «Аллоҳга қасамки, мени ҳам ҳалок қилишингга оз қолган экан.

(57) Агар Роббимнинг неъмати бўлмаганида, мен ҳам (дўзахга) ҳозир қилинганлардан бўлур эдим», деди.

(58) «Биз ўлгувчи эмас эканмизми?!

(59) Фақат биринчи ўлимимиздан бошқа?! Биз азоблангувчи эмас эканмизми?!

(60) Албатта, бу айни улуғ ютуқдир.

(61) Бас, амал қилгувчилар мана шунга ўхшаш нарса учун амал этсинлар».

(62) Манзил ўлароқ ана ўша яхшими ёки заққум дарахтими?

(63) Албатта, Биз уни золимлар учун фитна қилдик.
(Биз заққум дарахтини золимлар — кофир ва мушриклар учун фитна қилиб қўйдик. Мушриклар, жаҳаннамда заққум деган дарахт бўлар экан, деган гапни эшитганларида, доимо олов ёниб турадиган дўзахда қандай қилиб дарахт ўсади, оловда куйиб кетмайдими, деб масхара қилишди.)

(64) Дарҳақиқат, у бир дарахт бўлиб, дўзах қаъридан чиқур.

(65) Унинг (мева) тугар жойи худди шайтонларнинг бошларига ўхшар.

(66) Бас, албатта, улар ундан егувчилардир. Ундан қоринларни тўлдиргувчилардир.

(67) Сўнгра, бунинг устига, улар учун ўта қайноқ сувдан аралаштирма ҳам бор.

(68) Сўнгра, албатта, уларнинг қайтар жойи жаҳаннамга бўлур.

(69) Чунки, улар ўз оталарини адашган ҳолда топдилар.

(70) Энди эса, улар ўшаларнинг изидан чопмоқдалар.

(71) Батаҳқиқ, улардан олдин аввалгиларнинг кўплари адашганлар.

(72) Батаҳқиқ, Биз ичларига огоҳлантиргувчилар юбордик.

(73) Бас, огоҳлантирилганларнинг оқибати қандоқ бўлганига назар сол.

(74) Магар Аллоҳнинг халос қилган бандаларигина (ҳалокатга учрамадилар).

(75) Батаҳқиқ, Бизга Нуҳ нидо қилди. Бас, нақадар яхши ижобат қилгувчимиз.
(Нуҳга ўхшаб илтижо этган бандаларимизнинг дуоларини доимо ижобат қиламиз.)

(76) Биз унга ва унинг аҳлига улуғ ғамдан нажот бердик.

(77) Ва унинг зурриётларини, ўзларини боқий қолгувчилар қилдик.

(78) Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик.

(79) Барча оламларда Нуҳга салом бўлсин!

(80) Албатта, Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.

(81) Албатта, у мўмин бандаларимиздандир.

(82) Сўнгра, қолганларни ғарқ қилдик.

(83) Албатта, Иброҳим ҳам унинг гуруҳидандир.
(Нуҳдан кейин келган Иброҳим пайғамбар, Аллоҳнинг йўлини тутишда у билан бир гуруҳдан эди.)

(84) Ўшанда у ўз Роббига соғлом қалб ила келмишди.

(85) Ўшанда отасига ва қавмига: «Нимага ибодат қилмоқдасиз?!

(86) Аллоҳдан ўзга уйдирма илоҳларни хоҳлайсизларми?!

(87) Оламларнинг Робби ҳақида нима гумонингиз бор?!» – деган эди.

(88) Бас, У юлдузларга бир назар солди.

(89) Ва: «Албатта, мен беморман», деди.
(Иброҳим алайҳиссалом юраги сиқилавериб, ноқулай ҳолатга тушиб қолганини айтди. Қавмига куявериб, қалби дардга тўлганини билдирди. )

(90) Дарҳол, ундан юз ўгириб юриб кетдилар.

(91) Бас, тезда уларнинг худоларига бурилди ва: «Қани, емайсизларми?!

(92) Сизга нима бўлди?! Гапирмайсизлар?!» – деди.

(93) Сўнг уларга яқинлашиб, ўнг қўл билан ура бошлади.

(94) У томон шошиб, бир-бирларини туртиб келишди.
(Мушриклар Иброҳим алайҳиссалом томон шошиб-пишиб, тезроқ бориш учун бир-бирларини туртишиб-суришиб етиб келишди.)

(95) У: «Ўзингиз йўниб ясаган нарсага ибодат қиласизларми?!» – деди.

(96) Ҳолбуки, сизни ҳам, қилган нарсаларингизни ҳам Аллоҳ яратган-ку?!

(97) Улар: «Унинг учун (ўчоқ) бино қилинглар, бас, уни гулханга отинглар!» дедилар.

(98) Бас, улар унга макр-ҳийлани ирода қилишди. Биз уларни тубан қилдик.

(99) У: «Албатта, мен Роббимга боргувчиман. У мени ҳидоят қилур.

(100) Роббим, менга солиҳлардан ато эт», деди.

(101) Бас, Биз унга бир ҳалим ўғилнинг хушхабарини бердик.

(102) Бас, қачонки (бола) унинг ўзи билан бирга юрадиган бўлганида: «Эй ўғилчам, мен тушимда сени сўяётганимни кўрмоқдаман, боқиб кўр, нима дерсан?» – деди. У: «Эй отажон, сенга амр этилганни бажар, иншоаллоҳ, мени сабр қилгувчилардан топурсан», деди.

(103) Икковлари таслим бўлиб, уни пешонасича ётқизганида.

(104) Биз унга нидо қилдик: «Эй Иброҳим!

(105) Батаҳқиқ, сен тушни тасдиқ қилдинг! Албатта, Биз гўзал иш қилгувчиларни мана шундай мукофотлаймиз».

(106) Албатта, бу очиқ-ойдин синовнинг айни ўзидир.

(107) Биз унинг ўрнига катта қурбонлик фидо қилдик.
(Иброҳим қурбонлик учун боласини сўйишга тайёрлигини билдирди. Уни ётқизиб, бўйнига пичоқ тиради. Аммо Аллоҳнинг мақсади Исмоилнинг қонини оқизиш бўлмагани учун пичоқ ўтмади. Шунда Аллоҳ таоло Иброҳим алайҳиссаломга юқоридаги нидони қилди ва Исмоил алайҳиссаломнинг ўрнига сўйиш учун жаннатдан катта бир қўчқорни ато этди. Иброҳим алайҳиссалом ўша қўчқорни қурбонликка сўйди.)

(108) Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик.

(109) Иброҳимга салом бўлсин!

(110) Биз гўзал амал қилгувчиларни шундай мукофотлармиз.

(111) Чунки, у мўмин бандаларимиздандир.

(112) Яна, Биз унга солиҳлардан бир Пайғамбар бўлажак Исҳоқнинг хушхабарини бердик.

(113) Ва унга ҳам, Исҳоққа ҳам барака бердик. Икковларининг зурриётидан гўзал амал қилгувчи ҳам, ўзига очиқ-ойдин зулм қилгувчи ҳам бўлур.
(Иброҳимга ҳам, Исҳоққа ҳам барака бердик. Уларнинг наслидан пайғамбарлар чиқадиган қилиб қўйдик. Ким ўша пайғамбарларга эргашса, гўзал иш қилган бўлади. Ким эргашмаса, ўзига ўзи зулм қилган бўлади.)

(114) Батаҳқиқ, Биз Мусо ва Ҳорунга неъмат бердик.

(115) Икковларига ва қавмларига катта ғамдан нажот бердик.

(116) Ва уларга нусрат бердик, бас, улар ғолиб бўлдилар.

(117) Ва Биз икковларига равшану комил баёнли китобни бердик.

(118) Ва икковларини сиротул мустақиймга ҳидоят қилдик.

(119) Ва кейингилар ичида икковлари учун (олқишлар) қолдирдик.

(120) Мусо ва Ҳорунга салом бўлсин!

(121) Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.

(122) Чунки, икковлари мўмин бандаларимиздандирлар.

(123) Албатта, Илёс ҳам юборилган Пайғамбарлардандир.

(124) Ўшанда у қавмига: «Тақво қилмайсизми?!

(125) Баълга ибодат қилиб, яратувчиларнинг энг яхшисини...

(126) Ўз Роббингизни ва аввалги ота-боболарингизнинг Робби Аллоҳни тарк этасизми?!» – деди.

(127) Бас, уни ёлғончи қилдилар. Энди, албатта, улар (азобга) ҳозир қилингувчилардир.

(128) Магар Аллоҳнинг мухлис бандаларигина (ҳозир қилинмаслар).

(129) Ва кейингилар ичида унинг учун (олқишлар) қолдирдик.

(130) Илёсийнга салом бўлсин.

(131) Биз гўзал амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.

(132) Чунки, у мўмин бандаларимиздандир.
(Шунинг учун иймон тақозоси билан Бизнинг йўлимизда жиҳод қилди ва олий мақомларга эришди.)

(133) Албатта, Лут ҳам юборилган Пайғамбарлардандир.

(134) Ўшанда Биз унга ва унинг аҳлига, ҳаммаларига нажот бердик.

(135) Магар бир кампиргина (азобда) қолгувчилардан бўлди.

(136) Сўнгра қолганларини ҳалок этдик.

(137) Албатта, сиз кечаю кундуз уларнинг устидан ўтиб турурсиз. Ақл юритмайсизларми?!

(138) Албатта, сиз кечаю кундуз уларнинг устидан ўтиб турурсиз. Ақл юритмайсизларми?!

(139) Албатта, Юнус ҳам юборилган Пайғамбарлардандир.

(140) Ўшанда у тўлган кемага қочди.

(141) Бас, қуръа ташлашди ва у мағлублардан бўлди.
(Юнус алайҳиссаломга ҳам қуръа ташлашди ва мағлуб бўлди. Қуръа у кишига чиқди. Келишувга биноан, у киши сувга ташланди.)

(142) Бас, уни маломатга лойиқ бўлган ҳолида наҳанг балиқ ютди.

(143) Агар у кўп тасбиҳ айтгувчилардан бўлмаганида эди,

(144) Унинг қорнида қайта тирилтирадиган кунгача қолиб кетар эди.
(Юнус алайҳиссалом балиқ қорнида туриб Аллоҳга кўп тасбиҳ айтмаганида, ўша балиқнинг ичида қиёматгача қолиб кетар эди.)

(145) Бас, Биз уни бемор ҳолида майдонга отдик.

(146) Ва унинг устига қовоқ дарахтини ўстириб қўйдик.

(147) Ва уни юз минг ёки ундан кўпроққа Пайғамбар қилиб юбордик.

(148) Бас, иймон келтирдилар. Кейин Биз уларни маълум муддат баҳраманд қилдик.

(149) Бас, улардан сўра-чи, Роббингга қизлар-у, уларга ўғиллар эканми?!

(150) Ёки Биз фаришталарни қиз қилиб яратганмиз-у, улар гувоҳ бўлиб турганларми?

(151) Огоҳ бўлингким! Улар ўз уйдирмаларида дерлар:

(152) «Аллоҳ туғди». Албатта, улар ёлғончилардир.

(153) У зот ўғилларни қўйиб, қизларни танлаб олибдими?

(154) Сизга нима бўлди?! Қандай ҳукм чиқармоқдасиз?

(155) Ахир, эсламайсизларми?!

(156) Ёки сизда очиқ-ойдин ҳужжат борми?!
(Ўша ҳужжатда, фаришталар Аллоҳнинг қизи, дейилганми?!)

(157) Агар ростгўйлардан бўлсангиз, китобингизни келтиринг!

(158) Ва улар У билан жинлар орасида насаб (даъвоси) қилдилар. Ҳолбуки, жинлар ўзларининг албатта (азобга) ҳозир қилингувчиликларини билганлар.

(159) Аллоҳ улар васф қилган нарсадан покдир.

(160) Фақат Аллоҳнинг ихлосли бандаларигина (мустаснодир).

(161) Албатта, сиз ҳам, сиз ибодат қилаётган нарсалар ҳам...

(162) У зотга қарши фитнага солгувчи бўла олмассиз.

(163) Илло, ким жаҳаннамга киргувчи бўлса.

(164) Биздан ҳар биримизнинг маълум мақомимиз бордир.

(165) Албатта, бизлар саф тортиб тургувчилармиз.

(166) Ва, албатта, бизлар тасбиҳ айтгувчилармиз.

(167) Ҳолбуки, улар дер эдилар:

(168) «Агар бизнинг ҳузуримизда ҳам аввалгилардан бир эслатма бўлганида...

(169) Албатта, Аллоҳнинг ихлосли бандаларидан бўлар эдик».

(170) Бас, унга куфр келтирдилар. Энди яқинда билурлар.

(171) Батаҳқиқ, Пайғамбар этиб юборилган бандаларимизга сўзимиз ўтгандир.

(172) Албатта, улар, ҳа, уларгина нусрат топишлари.

(173) Ва, албатта, Бизнинг лашкаримизгина ғолиб бўлиши ҳақида.

(174) Бас, сен улардан бир вақтгача юз ўгир.

(175) Ва уларнинг (томошасини) кўр! Бас, тезда ўзлари ҳам кўражаклар.

(176) Ҳали улар Бизнинг азобимизни шошилтирмоқдамилар?!

(177) Қачонки, у уларнинг ҳовлисига тушганида, огоҳлантирилганларнинг тонги жуда ёмон бўлур.

(178) Бас, сен улардан бир вақтгача юз ўгир.

(179) Ва (уларнинг томошасини) кўр! Бас, тезда ўзлари ҳам кўражаклар.

(180) Сенинг Роббинг, иззат Робби улар қилган васфдан покдир.

(181) Ва юборилган Пайғамбарларга салом бўлсин!

(182) Оламларнинг Робби Аллоҳга ҳамдлар бўлсин!