56 - Voqea surasi ()

|

(1) Воқиъа воқеъ бўлганда.

(2) Унинг воқеъ бўлишини ёлғонга чиқарувчи (жон) йўқдир.

(3) У, ҳам пастлатувчи, ҳам кўтарувчидир.

(4) Қачонки, ер қаттиқ ларзага келтирилганда.

(5) Ва тоғлар майдаланиб титилганда.

(6) Бас, тарқалган чанг-тўзонга айланганда.

(7) Ва сиз уч тоифа бўлганингизда.

(8) Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари не(саодатлилар)дир?!

(9) Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?!

(10) Ва пешқадамлар, пешқадамлар.

(11) Улар (Аллоҳга) яқин бўлганлар.

(12) Сернеъмат жаннатлардадирлар.

(13) Аввалгилардан кўпчилик.

(14) Ва охиргилардан озчилик.

(15) Тўқима сўрилардадирлар.

(16) Бир-бирларига рўбарў бўлиб ёнбошлаган ҳолдадирлар.
(Яъни, пешқадамлар жаннат дуру-ёқутларни аралаш қилиб тўқилган сўриларда бир-бирларига қараб, ёнбошлаб-ястаниб роҳатланишар экан.)

(17) Атрофларида мангу ёш йигитлар айланиб юрурлар.

(18) Оқар чашма майи тўлатилган қадаҳлар, кўзалар ва косалар билан.

(19) Ундан бош оғриғи ҳам, маст ҳам бўлмаслар.

(20) Ва хоҳлаган меваларини олиб.

(21) Иштаҳалари тусаган қуш гўштини олиб (айланиб юрарлар).

(22) Яна, кўзи гўзал ҳурлар бор.

(23) Мисоли яширилган дур каби.

(24) Булар — қилиб юрган амалларнинг мукофотидур.

(25) Улар у(Жаннат)да беҳуда, гуноҳ(сўз)ларни эшитмаслар.

(26) Магар «Салом, салом» дейилганини (эшитарлар).
(Бир-бирларига салом берадилар, уларга фаришталар ҳам салом берадилар. Аллоҳнинг саломи ҳам етказиб турилади.)

(27) Ўнг тараф эгалари. Ўнг тараф эгалари недир?!

(28) Улар тиконсиз сидрзорлардадирлар.
(Сидр-хушбўй ҳидли бута бўлиб, араблар уни ҳиди учун яхши кўрар эканлар. Аммо тикани жуда кўп бўларкан.)

(29) Сермева бананзорлардадирлар.

(30) Ва ёйилган соялардадирлар.

(31) Оқар сувлардадирлар.

(32) Сероб мевалардадирлар.

(33) Тугамайдиган ва ман қилинмайдиган.

(34) Кўтарилган кўрпачалардадирлар.

(35) Албатта, Биз у(ҳур)ларни дафъатан, хос қилиб, яратдик.

(36) Бас, уларни бокира қизлар қилиб қўйдик.

(37) Бир хилдаги тенгдош маҳбубалар.

(38) Ўнг тараф эгалари учун.

(39) Улар аввалгилардан кўпгина жамоатлардир.

(40) Кейингилардан ҳам кўпгина жамоатлардир.

(41) Ва чап тараф эгалари. Чап тараф эгалари не(бадбахтлар)дир?!

(42) Улар ўт шамол ва қайноқ сувдадирлар.

(43) Қоп-қора тутун соясидадирлар.

(44) На салқин эмас ва на фойдали.

(45) Албатта, улар бундан олдин ҳойи-ҳавасга берилганлардан эдилар.

(46) Ва катта гуноҳ ишларни мудом қилиб келган эдилар.

(47) Ва: «Биз ўлиб, тупроқ ва суяк бўлсак ҳам, қайта тирилтириламизми?

(48) 48 Аввал ўтган оталаримиз ҳам-а?!» – дер эдилар.

(49) Айтгил: «Албатта, аввалгилар ва охиргилар.

(50) Маълум куни, белгиланган вақтда, албатта, тўпланувчидирлар».

(51) Сўнгра, сиз, эй адашганлар, ёлғонга чиқарувчилар.

(52) Албатта, заққум дарахтидан еювчисизлар.

(53) Бас, ундан қоринларни тўлдирувчисизлар.

(54) Бас, устидан ўта қайноқ сувдан ичувчисизлар.

(55) Бас, чанқоқ туядек ичувчисизлар.

(56) Уларнинг қиёмат кунидаги зиёфатлари мана шу!!!

(57) Биз сизларни яратганмиз, ишонсаларинг-чи!

(58) Ўзингиз чиқарадиган манийни ўйлаб кўринг-а!

(59) Уни сизлар яратасизми ёки Биз яратувчимизми?!

(60) Орангиздаги ўлимни Биз белгилаганмиз ва Биз ожиз эмасмиз.

(61) Сизнинг ўрнингизга сизга ўхшашларни алмаштиришдан ва сизларни ўзингиз билмайдиган ҳолда яратишдан.

(62) Ва дарҳақиқат, аввалги яратилишни билдингиз-ку, эсласаларингиз-чи!

(63) Ўзингиз экаётган нарсани ўйлаб кўринг-а!

(64) Уни сиз ундирасизми ёки Биз ундирувчимизми?

(65) Агар хоҳласак, Биз уни қуруқ чўпга айлантириб қўямиз. Сизлар эса, надоматда ажабланиб:

(66) «Албатта, биз зиён кўрганлармиз.

(67) Балки, маҳрум бўлганлармиз, (дейсизлар).

(68) Ўзингиз ичадиган сувни ўйлаб кўринг-а!

(69) Уни булутлардан сиз туширасизми ёки Биз туширувчимизми?

(70) Агар хоҳласак, Биз уни шўр қилиб қўямиз. Шукр қилсангиз-чи!

(71) Ўзингиз ёқадиган оловни ўйлаб кўринг-а!

(72) Унинг дарахтини сиз яратгансизми ёки Биз яратувчимизми?

(73) Биз у(олов)ни эслатма ва йўловчилар учун манфаат қилиб қўйдик.

(74) Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт!
(Мазкур неъматларнинг эгасини таниган инсон Улуғ Аллоҳ таолога тасбиҳ айтиб, ибодат қилишга ўтади.)

(75) Юлдузларнинг манзиллари билан қасам ичаман.
(«Жойлари» деганимиз — унинг ўрнашган, чиқиш ва ботиш жойлари — буржларидир.)

(76) Албатта, агар билсангиз, бу улуғ қасамдир.
(Бу ояти карима ўн тўрт асрдан кўпроқ муқаддам нозил бўлганлиги ҳаммага маълум. Ўша пайтда одамлар юлдузлар ҳақида содда тушунчага эга эдилар, уларнинг ҳажми, сони, ҳаракати ҳақида деярли ҳеч нарса билмас эдилар. Фалакиёт илми ривожланиб, улар воситасида очилган жуда кўплаб куллиётлар Қуръон оятларининг улуғлигини тасдиқлади.)

(77) Албатта, у Қуръони Каримдир.

(78) У Сақланган китобдадир.

(79) Уни фақат покланганларгина ушлайдир.

(80) У, оламларнинг Роббисидан туширилгандир.

(81) Бас, сизлар мана шу сўзга бепарволик қиласизларми?

(82) Ва ёлғонга чиқаришни ризқ қилиб оласизларми?
(Яъни, иймон келтириш лозим бўлган нарсаларга ишонмасликни ўз насибангиз қилиб оласизларми?)

(83) Жонингиз ҳалқумга келиб қолса-чи?

(84) Ҳолбуки, ўша вақтда ўзларингиз қараб турган бўласизлар.

(85) Биз эса, сиздан кўра унга яқинмиз, аммо сизлар кўрмайсизлар.
(Яъни, Аллоҳнинг Ўз бандасига қанчалар яқинлигини англамайсизлар. Ўлаётган одамга Аллоҳ таоло унинг устида турган қариндошидан кўра яқинроқ бўлади.)

(86) Агар сиз ҳисоб бермайдиган бўлсангиз.

(87) У(жон)ни ўрнига қайтаринг-чи, агар гапларингиз рост бўлса.

(88) Агар яқинлаштирилганлардан бўлса.

(89) Роҳатда, фароғатда ва сернеъмат жаннатдадир.

(90) Агар ўнг тараф эгаларидан бўлса.

(91) Бас, сенга ўнг тараф эгаларидан Салом бўлсин, (дейилур).

(92) Ва агар ёлғонга чиқарувчи гумроҳлардан бўлса.

(93) Бас, ўта қайноқ сувдан зиёфат.

(94) Ва дўзахга киришдир.

(95) Албатта, ушбу, таъкидки, очиқ-ойдин ҳақиқатдир.

(96) Бас, улуғ Роббинг исмини поклаб ёд эт!