84 - Inshiqoq surasi ()

|

(1) Вақтики, осмон ёрилса.

(2) У(осмон) ўз Роббисига қулоқ осди, бўйсунди ва шундоқ бўлиши керак эди.

(3) Ва вақтики, ер чўзилса.

(4) Ва ўз ичидаги нарсаларни отиб чиқариб, холи қолса.

(5) У(ер) ўз Роббисига қулоқ осди, бўйсунди ва шундоқ бўлиши керак эди.

(6) Эй инсон! Албатта, сен Роббингга йўлиққунингча, ҳаракату уринишда бўласан ва охири унга йўлиқасан ҳам.

(7) Аммо кимнинг китоби ўнг тарафдан берилса.

(8) Тезда, осонгина ҳисоб қилинур.

(9) Ва аҳли ҳузурига хурсанд ҳолда қайтиб борур.

(10) Ва аммо кимнинг китоби орқа тарафдан берилса...

(11) У тезда ўзига ҳалокатни чақирур.

(12) Ва қизиб турган дўзахга кирур.

(13) Чунки, у (бу дунёда) ўз аҳли билан хурсанд бўлиб ўтган эди.
(Охиратни ҳеч ҳам ўйламаган эди. Фақат айшу ишрат, кўнгилхуши пайида бўлган эди. Ғофил бўлиб, ўз аҳли ила беш кунлик дунёнинг матоҳига эришиш учун ҳаракат қилган эди. Шунинг учун энди қизиб турган дўзахда азобланмоқда.)

(14) Чунки, у ҳеч қачон орқага қайтмасликни ўйлаган эди.

(15) Ҳа! Албатта, Робби уни доим кўриб турувчи эди.

(16) Шафақ билан қасамки.

(17) Кечаси ва у ўраб олган нарсалар билан қасамки.

(18) Ва тўлин ой билан қасамки.

(19) Албатта, сизлар табақама-табақа минасизлар.

(20) Нима бўлган уларга, иймон келтирмаслар?!

(21) Ва агар уларга Қуръон ўқилса, сажда қилмаслар.
(Кимки бу оятларни ўқиб ёки эшитиб сажда қилмаган одам гуноҳкор бўлади.)

(22) Балки кофирлар ёлғонга чиқарурлар.

(23) Улар (қалбларида) нимани сақлаётганларини Аллоҳнинг Ўзи биладир.

(24) Уларга аламли азобнинг «башоратини» бер.

(25) Илло, иймон келтирганларга ва яхши амаллар қилганларга миннатсиз, узлуксиз ажрлар бор.