54 - Qamar surasi ()

|

(1) Соат(қиёмат) яқинлашди ва ой бўлинди.

(2) Агар бир оят(мўъжиза)ни кўрсалар, юз ўгирарлар ва: «Бу — ўткинчи сеҳр», дерлар.

(3) Ва ёлғонга чиқардилар ҳамда ҳавойи нафсларига эргашдилар. Ҳолбуки, ҳар бир иш ўз ўрнини топувчидир.

(4) Ва, дарҳақиқат, уларга ҳайиқтирадиган хабарлардан келган эди.

(5) Уларда етук ҳикмат (бор эди). Бироқ, огоҳлантирувчилар фойда бермади.

(6) Бас, Улардан юз ўгир! Чақирувчи мункар нарсага чақирган кунда.

(7) Қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келурлар.

(8) Чақирувчига қараб бўйинларини чўзиб, шошилиб борурлар. Кофирлар: «Бу қийин кун-ку», дерлар.

(9) Булардан олдин Нуҳ қавми ҳам ёлғончи қилган эди. Бас, бандамизни ёлғончига чиқаришди ва, мажнун, дейишди ҳамда унга тўсиқлар қўйишди.

(10) Ва Роббисига дуо қилиб: «Албатта, мен мағлуб бўлдим, ёрдам бер», деди.

(11) Бас, осмон эшикларини шаррос сув билан очиб юбордик.

(12) Ва ердан отилтириб булоқлар чиқардик. Бас, сувлар тақдир қилинган иш учун бирлашдилар.

(13) Ва у(Нуҳ)ни тахталари ва михлари бор нарса устига кўтардик.

(14) У(Кема) инкор қилинган шахс(Нуҳ)га мукофот бўлиб, Бизнинг иноятимиз ила юрадир.

(15) Ва у(ҳодиса)ни белги қилиб қолдирдик. Қани, ибрат олувчи борми?!

(16) Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

(17) Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

(18) Од (Ҳудни) ёлғончига чиқарди. Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?

(19) Биз давомли машъум кунда улар устига сорсор шамолини юбордик.
(«Сорсор» деб номланган шамол ўзи ўта совуқ бўлиб, овози жуда ҳам кучли бўлар экан.)

(20) У, одамларни, худди хурмо дарахтини томири билан қўпориб юборгандек, (ердан) узиб-учириб ташларди.

(21) Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

(22) Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

(23) Самуд огоҳлантирувчиларни ёлғонга чиқарди.

(24) Улар: «Биз ўзимиздан бўлган бир одамга эргашамизми? Агар шундай бўлса, албатта, адашувда ва жинниликда бўламиз.

(25) Бизларнинг орамиздан унга зикр (ваҳий) туширилибдими?! Йўқ, у ёлғончи ва кеккайгандир», дедилар.

(26) Эртага ким ёлғончи ва кеккайган эканини билурлар.

(27) Биз уларни синаш учун туяни юборувчимиз. Уларни кузатиб тур ва сабр қил.

(28) Ва уларга, албатта, сув ораларида тақсимланганининг хабарини бер. Ҳар бир ичишга (ўз вақтида) ҳозир бўлинар.
(Туя билан Самуд қавми сувнинг кунма-кун тақсимлангани тўғрисида гап бораётибди.)

(29) Бас, улар ўз шерикларини чақирдилар. У (туяни) тутди ва сўйиб юборди.

(30) Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

(31) Албатта, Биз уларга бир овоз юбордик. Ва улар қўра қурувчи (йиққан) қуруқ шох-шаббаларга ўхшаб қолдилар.

(32) Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

(33) Лут қавми огоҳлантирувчиларни ёлғончига чиқарди.

(34) Албатта, Биз уларнинг устига (тош) бўрон юбордик. Фақат Лут хонадонига саҳар чоғи нажот бердик.

(35) Бу, Биз тарафимиздан неъмат бўлди. Кимки шукр қилса, худди шундай мукофотлармиз.

(36) Дарҳақиқат, у(Лут) уларни Бизнинг тутишимиздан огоҳлантирган эди. Бас, улар огоҳлантиришларга ишонмадилар.

(37) Улар ундан меҳмонларини топширишни сўрадилар. Бас, кўзларини кўр қилдик. Менинг азобим ва огоҳлантиришларимни тотиб кўрсинлар.

(38) Батаҳқиқ, эрта тонгда уларни собит, давомли азоб тутди.

(39) Бас, Менинг азобларимни ва огоҳлантиришларимни тотиб кўринглар!

(40) Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

(41) Дарҳақиқат, Фиръавн аҳлига огоҳлантиришлар келди.

(42) Бизнинг оятларимизнинг барчасини ёлғонга чиқаришди. Бас, Биз уларни ғолиб, қудратли олувчининг олиши билан олдик.

(43) Сизнинг кофирларингиз аввалгиларингиздан яхшироқми?! Ёки китобларда сизларга оқлов борми?!

(44) Ёки, Биз нусратга эришувчи жамоатмиз, дейишар?!

(45) У жамоа тезда енгилар ва орқаларига қараб қочарлар.

(46) Ҳа, уларга ваъда қилинган вақт, соат(қиёмат)дир. Ва у соат (азоби) улканроқ ва аччиқроқдир.

(47) Албатта, жинояткорлар адашувда ва олов-оташдадирлар.

(48) Юзтубан дўзахга судраладиган кунда, жаҳаннам азобини татиб кўринг, (дейилур).

(49) Албатта, Биз ҳар нарсани ўлчов билан яратдик.

(50) Бизнинг фармонимиз бир сўздан ўзга эмас. Кўз юмиб очгунча бўлур.

(51) Дарҳақиқат, Биз сизга ўхшаганларни ҳалок қилдик. Бас, буни эсловчилардан борми, ўзи?!

(52) Ва уларнинг ҳар бир ишлари китоблардадир.

(53) Ҳар бир кичигу катта (ишлар) сатрлангандир.
(Макка мушриклари, қандай қилиб инсоннинг ишларини сатрларга ёзиб, ҳужжат тўплаб бориш мумкин, деб ўша вақтда ажабланган бўлишлари мумкин. Аммо биз ҳозирги ҳисоб-китобларни, ёзиш асбобларини кўриб-билиб туриб, қандоқ қилиб бу ҳақиқатни инкор эта оламиз?)

(54) Албатта, тақводорлар жаннату анҳорлардадирлар.

(55) Сидқ ўриндиқда, қудратли Подшоҳ ҳузуридадир.