معلومات المواد باللغة العربية

Ekrem Avdiu - Artikuj

Numri i materialeve: 3

 • Shqip

  Autor : Ekrem Avdiu

  Një ndër artikujt më të bukur të shkruar rreth kësaj tematike. Hoxha i nderuar Ekrem Avdiu flet për pozitën e Pejgamberit (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) te Allahu i Lartësuar, për privilegjimin e njerëzimit nëpërmjet të Dërguarit të Allahut (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të!) duke e përfunduar artikullin me disa nga virtytet kryesore që e karakterizonin atë dhe ngushëllimin se me dashurinë e sinqertë ndaj tij do të arrijmë të jemi pranë tij në botën tjetër.

 • Shqip

  Autor : Ekrem Avdiu

  Festa e Bajramit është prej simboleve të Islamit, madje prej më të mëdhave me të cilat manifestohet Islami. Është festë për atë që ka shpirtin e pastër dhe qëllimin e dëlirë për Allahun e jo vetëm për atë që vishet dhe stoliset me stolitë e kësaj bote. Në këtë artikull hoxha i nderuar Ekrem Avdiu flet rreth kuptimeve të larta që përmban festa e Bajramit.

 • Shqip

  Autor : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Agjërimi i ka dispozitat e tij të cilave duhet t’iu përmbahet çdo agjërues por, që agjërimi i tij të mos ketë fatin e urisë dhe etjes vetëm agjëruesi duhet t’iu përmbahet disa porosive të cilat i japin kuptim të veçantë agjërimit të tij e për të cilat edhe flet ky artikull i hoxhës së nderuar Ekrem Avdiu.