Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Nasirud-din El Albani (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “A dëgjojnë të vdekurit?”.

Mbresat