Kurani

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër Dijetarësh të njohur rreth vlerës së Kuranit dhe rëndësisë së leximit të tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes