Vlera e dhjetë ditëve të Dhul Hixhes

Përshkrimi

Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e dhjetë ditëve të para të Dhul Hixhes, si dhe për shpërblimin e madh për atë që i shton veprat e mira në këto ditë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: