Vlera e Haxhit dhe e Kurbanit

Përshkrimi

Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e Haxhit dhe shpërblimin e madh për atë që e kryen atë si dhe për vlerën e prerjes së Kurbanit dhe synimeve të larta të cilat arrihen përmes therjes së tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes