Vlera e Dhikrit

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Të gjitha krijesat me vetëdije apo jo ecin drejt Allahut të lartësuar. Ndër gjërat që na ndihmojnë më së shumti në këtë rrugë është përmendja e Tij – Dhikri. Përmendja e Tij është shenjë e besimit, dashurisë, përuljes dhe mirënjohje, prandaj vlera e saj është e madhe. E për vlerën e përmendjes së Allahut flet edhe hoxha i nderuar Enis Rama.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: