Atje ku burojnë virtytet

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Nevoja jonë është shumë e madhe që të njoftohemi për së afërmi me virtytet e vërteta dhe të larta. Të hulumtojmë mu në vendin ku burojnë virtytet më të mira dhe më mahnitëse të cilat i ka dëshmuar historia e njerëzimit.
Në të vërtetë burim i virtyteve është i zgjedhuri i Allahut dhe bartësi i misionit përfundimtar Muhammedi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), ku jeta, veprimtaria dhe personaliteti i tij vazhdojnë të jenë inspirim për sjellje të mirë dhe ndershmëri për të gjitha gjeneratat.
Në materialin në vijim do të gjeni sqarimin e bukur dhe të hollësishëm të hoxhes së nderuar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes