Një ditë nga jeta e Sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta)

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Kjo ligjëratë është pjesë e ligjëratave të cilat trajtojnë përditshmërinë e Pejgamberit (alejhis salatu ues selam) me shokët e tij me qëllim që të ndalemi në mësimet dhe urtësitë dhe të përfitojmë në përditshmërinë tonë. Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, komenton rastin e urisë së madhe të Ebu Hurejres dhe mënyrës se si e ka trajtuar atë Pejgamberi (alejhis salatu ues selam).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes