Udhëzime në lidhje me përdorimin e Facebook

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë kohë të sprovave, ku është përzier e mira me të keqen, është shumë me rëndësi përkujtimi se rrjetet shoqërore në internet si Facebook dhe të tjera, megjithë dobitë, përmbajnë shumë anë negative si: diskutimet me gjininë femërore apo diskutimet për tema të rëndësishme nga ata që s’janë kompetent, e kjo bëhet edhe më e rëndë kur këto ndalesa veprohen në emër të fesë apo në emër të thirrjes në rrugë të Allahut të lartësuar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: