Utata Katika Maswala Ya Jihadi Na Majibu Yake

Maelezo

Mada hii inazungumzia: Daraja za jihadi, ni wakati gani jihadi inakuwa ni lazima, vievile inazungumzia maneno ya wanachuoni kuhusu jihadi.

Utunzi wa kielimu:

Maoni yako muhimu kwetu