இஸ்லாமும் மனிதாபிமானமும்

விபரங்கள்

உங்களில் யார் இறைபக்தியில் சிறந்தவறோ அவர் அல்லாஹ்வின் கண்ணியத்துக்கு ஆளானவர். அல்லாஹ்வற்றையும் நன்கறிந்தவன் என அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

Download
رأيك يهمنا