இஸ்லாத்தின் சிறப்பு; பொறுமையும், சகிப்புத் தன்மையும்

எழுத்தாளர் :

விபரங்கள்

இறைத் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஈமானில் சிறந்தது எது? என வினவப்பட்ட போது பொறுமையும், சகிப்புத் தன்மையும் என பதில் அளித்தார்கள் என்ற நபி மொழியின் விளக்கவுரை

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது