குர்ஆனின் மீதுள்ள பற்றுதல் காரணமாக நான் இஸ்லாத்தை தழுவினேன். குர்ஆனை ரஷ்ய பாஷையில் மொழி பெயர்த்தேன்

எழுத்தாளர் :

மீளாய்வு செய்தல்:

Download
Send a comment to Webmaster
feedback