புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 12

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

ரமழான் மாதத்தின் சிறப்பு , நோன்பு விதியாகிய படிமுறைகள் , நோன்பின் சிறபபு, ரமழானில் செய்யும் அமல்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: