புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 16

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

ஹஜ்ஜுக்குத் தயாராகுதல்- உள்ளச்சம், நபிவழி, தூய்மையான பணம், தேவையான பொருட்கள்
இஹ்ராம் என்றால் என்ன? நிய்யத் வைக்கும் காலமும் இடமும்.
இஹ்ராத்தின் ஸுன்னத்துக்கள், அதனுடன் தடுக்கப்பட்டவை.
நிய்யத்தின் வகைகள் : தமத்துஃ, கிரான், இப்ராத்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: