பைபிளின் மூலமே இஸ்லாத்தை ஏற்றேன்

எழுத்தாளர் :

மொழிபெயர்ப்பு:

மீளாய்வு செய்தல்:

common_publisher: இஸலாமிய அழைப்பு, வழிகாட்டும் மையம் - ரியாத் நகரின் ரப்வா கிளை

Download
feedback