உங்கள் முதல் எதிரி ஷைத்தான்

விபரங்கள்

ஷைத்தான் உங்களுக்கு பகிரங்கமான பகைவன். 1.ஷைத்தான் மனிதன் மீது பொறாமை கொண்டவன். 2 பெருமை கொண்டவன். 3. தவறான முறையில் வாதிடவும் வழிகாட்டுவான். 4. மூமின்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினையை உண்டாக்க முயற்சிப்பான். 5. வீண்விரயம் செய்ய அழைப்பான். 6. அவனது அழைப்பு இசையாகும். 7. சகோதரர்களுக்கிடையில் பிரிவினையை உண்டு பண்ணுவான்
உளத் தூய்மைளர்கள் மத்தியில் அவன் பலயீன மானவன்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது