ตัฟซีร สูเราะฮฺ นูห์

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ นูห์ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล