ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-ญิน

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ญิน ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺและเรื่องราวของญินอย่างน่าสนใจ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก