ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพของมุสลิมและการยืนหยัดในการทำงานเพื่ออิสลามไว้อย่างน่าสนใจ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก