ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม และผู้ต่อต้านท่าน และเืรื่องราวอื่นๆ ไว้อย่างน่าสนใจ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก