ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก สภาพของวันกิยามะฮฺ บทเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล