ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นผลตอบแทนสำหรับผู้ศรัทธาและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก