ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ (อิซา ญาอะ นัศรุลลอฮฺ) พูดถึงห้วงชีวิตสุดท้ายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่อัลลอฮฺได้ประกาศถึงการบรรลุถึงหน้าที่ของท่านในการเป็นศาสนทูตผู้เผยแพร่อิสลามแก่มวลมนุษย์ โดยให้ โดยให้เห็นสัญญาณบางประการเช่น การพิชิตเมืองมักกะฮฺ และการเข้ารับอิสลามอย่างมากมายของผู้คนในบั้นปลายชีวิตของท่าน รวมทั้งบทเรียนบางประการสำหรับการปฏิบัติของมุสลิมที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

<p> </p>