หลักการสามข้อพร้อมหลักฐาน

คำอธิบาย

หนังสือว่าด้วยประเด็นสำคัญทางอะกีดะฮฺที่มุสลิมจำเป็นต้องรู้ นับตั้งแต่การรู้จักพระเจ้า ศาสนกิจที่พระเจ้าสั่งใช้, การรู้จักศาสนา ระดับขั้นของคำสอนในศาสนา เงื่อนไขของแต่ละขั้น, การรู้จักศาสนทูต ประวัติการกำเนิด การแต่งตั้ง เหตุผลที่ต้องมีศาสนทูต การศรัทธาต่อวันปรโลก รวมถึงเงื่อนไขของเตาฮีด หรือหลักศรัทธาเรื่องเอกภาพของอัลลอฮฺ (อัพเดทล่าสุด ม.ค.2017)

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก