usuul assalaasa wa adillatuhaa

HTML

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

usuul asslaasah kitaabay shek macammad bin qadulwahhaab bicseeh shek qarba qafar afat korseh yani kinni tamah. tama kitab elle faxxiimannal qafar inkih elle geytu duddannal maqnisimteh tan.

Mu tummabul nee yanfaqeh