usuul assalaasa wa adillatuhaa

Ux weeloosiyya

usuul asslaasah kitaabay shek macammad bin qadulwahhaab bicseeh shek qarba qafar afat korseh yani kinni tamah. tama kitab elle faxxiimannal qafar inkih elle geytu duddannal maqnisimteh tan.

Download

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh