மூன்று அடிப்படைகள்

எழுத்தாளர் : محمد بن عبد الوهاب

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

இஸ்லாமிய கொள்கைகளின் அடிப்படைகளை விவரிப்பதில் மிகத் துல்லியமான ஒரு நூல். இஸ்லாம் பற்றி கண்டிப்பாக அறிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை இந்நூல் விவரிக்கிறது. கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் இந்நூலை வாசிக்க வேண்டும்.

Download
Send a comment to Webmaster

ஆரம்ப இடம்:

தாருல் ஹுதா

அறிவியல் வகைகள்:

feedback