Gençler İçin Ehl-i Sünnet Akidesi

Tanımlama

İslam akidesinin temeli; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmektir. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır…” (Bakara, 177)

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara, 285)

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim; Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmış demektir.” (Nisa, 136)

Cebrail aleyhisselam ona: “İman nedir?” diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir:

“(İman) Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir.” (Müslim)

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Bilimsel kategoriler: